Tříkrálová sbírka 2012 zaznamenala na Poličsku rekord

 

Velkým a radostným překvapením skončila tříkrálová sbírka na Poličsku. Navzdory proklamované hospodářské krizi se ukázalo, že se nedotýká dobročinnosti. Výsledek 518 073 Kč překročil bájnou metu půl miliónu korun, o které pořadatelé sbírky z Oblastní charity Polička ještě před dvěma lety ani nesnili.

Na tomto výsledku se podílela dvě města: Polička a Bystré, a 26 vesnic. V průběhu prvních čtrnácti dnů nového roku chodilo v regionu 127 skupinek králů, celkem se sbírky účastnilo 512 koledníků a vedoucích skupinek.

Průměrný výtěžek na jednu pokladničku činil 4080 Kč. Absolutně nejvyšší výsledek mělo město Polička. Vybralo se zde 149 675 Kč, o 7 848 Kč více než vloni. Ale protože takto obce nelze srovnávat, přepočítáváme příspěvek připadající na jednoho obyvatele obce. Z tohoto pohledu jsou nejštědřejší obce Pustá Rybná (celkový výtěžek 10 194 Kč, což znamená 61,78 Kč na každého obyvatele obce), Sádek (celkový výtěžek 24 628 / 50,57 Kč na obyvatele) a Trpín (19 354 Kč / 44,39 Kč na obyvatele obce).

 „Hodnocení obcí podle výsledku neznamená míru vděku, kterou k občanům – dárcům chováme. Jde jen o zajímavost, protože čísla se dají lehce počítat a řadit. Víme, že každá vesnice je jiná, má jinou historii i strukturu obyvatelstva, a tím i možnosti,“ řekla ředitelka Oblastní charity Markéta Šafářová. Svou roli dále hraje počet přítomných chalupářů v obci v den sbírky a v malých obcích i takzvaní „mecenáši“, lidé, kteří si na tříkrálovou sbírku ušetří třeba 1000 korun, které do pokladničky každoročně dávají. Jsou to často místní drobní podnikatelé nebo starší lidé. Pokud pak takový mecenáš zemře, sám starosta často při počítání pokladničky hlásí: „Letos tam tisícikoruna nebude. Ta babička umřela.“ A tisícikoruna na malé obci hraje ve výsledku přepočítávaném na obyvatele velkou roli.

„Proto bychom chtěli poděkovat všem dárcům a všem obcím stejně. Každá z šestadvaceti vesnic i obě města si tříkrálovou sbírku vzala za svou a provedla ji pěkně. Díky nim a jejich občanům zaplatíme z podílů z tříkrálových sbírek 2010, 2011 a 2012 tak velkou investici, jakou je pořízení devítimístného svozového vozu s úpravou pro vozíčkáře pro klienty AC dílen a Denního stacionáře. Děkujeme,“ zakončila ředitelka Charity.

Štěpánka Dvořáková

Děkujeme !  

 

Poděkování městům a obcím

Výtěžek tříkrálové sbírky 2012

Účel tříkrálové sbírky 2012