Tříkrálová sbírka

 

Poděkování

Účel:

Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.

  • Záměr Tříkrálové sbírky 2020: ZDE
  • Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020: ZDE
  • Kino pro koledníky: ZDE
  • Fotogalerie: ZDE
  • Výsledky tříkrálové sbírky v letech: ZDE

Kontakty na koordinátory:

(Sbírku přímo na vesnicích organizují místní lidé z příslušné obce (z obecního úřadu, základních škol či školek, z farnosti nebo individuální dobrovolníci).

 

Povolení tříkrálové sbírky:

Charita Česká republika se sídlem v Praze (dále jen CHČR) je pořadatelem Tříkrálové sbírky, dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách).

Obecný přehled rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky:

Režie tříkrálové sbírky 5 %  
Celostátní projekty Charity Česká republika 5 %  
Humanitární pomoc do zahraničí 10 %  
Projekty Diecézní charity Hradec Králové 15 %  
Projekty Oblastní charity Polička 65 %  

Další možnost podpory:

  • finančním příspěvkem do kasičky koledníků
  • dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na 87 777
  • finančním příspěvkem na konto Tříkrálové sbírky

Současnost:

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Na Poličsku se do ní každoročně zapojuje na 600 dobrovolníků. 

Historie:

vznikla na základě tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou. 

Tato tradice s nástupem socialistického režimu po r. 1948 postupně vymizela a byla znovu oživena až po r. 1989. Česká charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl. Od roku 2001 v naší republice každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle, zda by přispěli na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Do této sbírky se zapojují diecézní, oblastní a farní Charity v celé ČR. Tříkrálovou sbírku v působnosti města Poličky už několik let organizuje i Oblastní charita Polička.