Tříkrálová sbírka

TKS - plakát obce, png

V průběhu koledování došlo k aktualizaci a rozšíření počtu veřejných míst v Poličce, kde je TŘÍKRÁLOVÁ POKLADNIČKA umístěna - aktuálně tedy zde:

 
Oblastní charita Polička II., Vrchlického 16
Oblastní charita Polička - středisko OA/CHPS, Tylova 247
BAUMARKET, Jilemnického 567
BENU lékárna, Smetanova 55
BIOKRÁMEK, Tyršova 179
Čerpací stanice THT SHELL Polička, Starohradská 316
Domácí potřeby, Masarykova 7
DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970
Farní sbor ČCE Polička, Nábřeží Svobody 561
Kavárna Pralinka, Riegrova 31
Městská knihovna, Palackého nám. 64
Městský úřad - podatelna, Palackého nám. 160
Polabské uzeniny, Šaffova 70
potraviny COOP, Jiráskova 820
potraviny COOP, Starohradská 359
potraviny Kubík, Eimova 716
potraviny Kubík, Masarykova 10
Řeznictví Na Náměstí, Palackého náměstí
ŘEZNICTVÍ ŠUTERA, Starohradská 378
Římskokatolická fara - děkanství Polička, B. Martinů 1
TOMANOVÁ lékárny, Eimova 294
TOMANOVÁ lékárny, Komenského 11
 

V obcích jsou tříkrálové pokladničky zpravidla umístěny na Obecních úřadech, v kostelech či na farách, v prodejnách potravin a u vybraných koordinátorů, bližší informace získáte na našich níže uvedencýh kontaktech nebo také na obecních úřadech.

Děkujeme za Vaši přízeň. Velice si jí vážíme.

VÁŽENÍ DÁRCI, POKUD DARUJETE SVŮJ TŘÍKRÁLOVÝ PŘÍSPĚVEK NA ÚČET S NAŠÍM VARIABILNÍM SYMBOLEM, MŮŽETE O POTVRZENÍ DARU POŽÁDAT NA ODKAZU:

https://www.charita.cz/podporte-nas/darujte/zadost-o-potvrzeni-o-daru/

Pro Vaši informaci nám dovolte malou rekapitulaci minulé sbírky (2020), při které se v našem regionu vybrala finanční částka 886 177 Kč. Díky této Vaší štědrosti můžeme lépe pomáhat lidem v nouzi.  Z výtěžku minulé sbírky (2020) jsme:

  • finančně podpořili rekonstrukci Charitního domu IV.,
  • posílili provoz dlouhodobě systémově podfinancované Charitní ošetřovatelské služby,
  • poskytli přímou finanční pomoc osobám v obtížné situaci,
  • zůstali věrni podpoře projektů DCH HK v Indii

Z nové sbírky roku 2021 chceme:

  • posílit kapacity odborného týmu paliativní péče a rozšířit území pro poskytování služeb Domácího hospice sv. Michaela a částečně pokrýt provozní náklady ošetřovatelské služby a domácí hospicové péče (v současné době poskytujeme domácí hospicovou péči v těchto obcích: Borová, Březiny, Bystré, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Lubná, Lezník, Oldříš, Polička, Pomezí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Rohozná, Sádek, Sebranice, Stašov, Střítež, Široký Důl, Telecí. Rozšířit působnost služby bychom chtěli pro obce: Banín, Bělá nad Svitavou, Hartmanice, Chrastavec, Lavičné, Modřec, Nedvězí, Svojanov, Trpín, Vítějeves),
  • částečně pokrýt náklady na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře v souvislosti s reformou psychiatrické péče,
  • posílit Fond přímé pomoci sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička,
  • pokračovat v podpoře projektů DCH HK v Indii,
  • vytvořit finanční rezervu pro krytí nákladů na odstraňování následků povodní, požárů apod.

Informace naleznete také na webu:

www.policka.charita.cz

www.trikralovasbirka.cz

cennou zkušenost se službou Domácího hospice sv. Michaela s námi můžete sdílet v Charitním Zpravodaji 20 -  Zpravodaj (charita.cz)

__________________________________________________________________________________

Kontakty: Mgr. Martin Dvořák, ředitel |Oblastní charita Polička|Vrchlického 16|572 01 Polička

tel: 461 725 552|e-mail: reditel@pol.hk.caritas.cz|www.policka.charita.cz

Koordinátorky TKS: Mgr. Jitka Balášová|tel: 731 591 558 | jitka.balasova@pol.hk.caritas.cz

Jana Poliačiková|tel: 737 501 941 | jana.poliacikova@pol.hk.caritas.cz

Rozhodnete se svůj rok začít dobrým skutkem a napojit se tak na tříkrálové poselství?

DĚKUJEME VÁM.

Nechť vás světlo radosti provází po celý rok!

  • Povolení tříkrálové sbírky:Charita Česká republika se sídlem v Praze (dále jen CHČR) je pořadatelem Tříkrálové sbírky, dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách).