Dobrovolníci

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství. Dobročinnost provází člověka od nepaměti jako jedna z důležitých občanských ctností, které v našem "západním" světě mají kořeny v křesťanské morálce (bez ohledu na to, zda jsme věřící či ne). Na tradice křesťanské pomoci bližním navazuje síť zařízení Charity Česká republika, Diakonie Českobratrské církve evangelické a mnoha dalších.

Zdroj: www.dobrovolnik.cz

Oblastní charita Polička má mnoho příznivců a přátel bez jejichž dobrovolnické činnosti by se jen těžko obešla.Vážíme si toho, že nám dávají svůj volný čas. Jejich pomoc je velká a neocenitelná a my jsme za ni velmi vděčni. Těm, kteří nám pomáhají opakovaně v průběhu celého roku chceme poděkovat i tím, že jejich jména zveřejňujeme.

Dobrovolníci 2016.docx

Dobrovolníci 2015

Dobrovolníci 2014

Dobrovolníci 2013

Dobrovolníci 2012

Dobrovolníci 2011

Dobrovolníci 2010              Nominace na Cenu charity

Dobrovolníci 2009
Dobrovolníci 2008
Dobrovolníci 2007
Dobrovolníci 2006
Dobrovolníci 2005
Podpořte nás