Spolupracujeme:

 

Farnosti:

katolické:       Farnost Polička, Borová, BystréPustá Kamenice, SádekSebranice, Svojanov,  

evangelické: Farní sbor Evangelické církve v Poličce

                     Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telecím

 

Krajský úřad Pardubického kraje

 

Města:

Polička – spolupracovník a partner při organizaci poskytování sociálních služeb na Poličsku

                úzce spolupracujeme především s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Polička     

                spolupracujeme se Sociálně zdravotní komisí města Poličky

Litomyšl - spolupracovník při organizaci poskytování sociálních služeb poradenství a služby pro osoby

                 s duševním onemocněním na Litomyšlsku

                 spolupracujeme s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Litomyšl a s Komisí pro

                 sociální služby města Litomyšl

Bystré –  spolupráce při tříkrálových sbírkách

 

Obce přispívající na charitní sociální služby:

Banín, Borová, Borovnice, Budislav, Dolní Újezd, Hartmanice, Hradec nad Svitavou, Jimramov, Kamenec, Korouhev, Květná, Lubná, Morašice, Oldřiš, Osík, Pomezí, Poříčí u Litomyšle, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Radiměř, Rovečné, Sádek, Sebranice, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín, Vítějeves

Obce spolupracující při tříkrálových sbírkách:

Banín, Bělá nad Svitavou, Borová, Březiny, Hartmanice, Chrastavec, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Lavičné, Lubná, Nedvězí, Oldřiš, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rohozná, Sádek, Sebranice, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín, Vítějeves

 

Osoby:

Dobrovolníci roku 2017:

Významní dobrovolníci podle odvedených hodin dobrovolnické práce: Jílková Marie; Hanusová Danuše; Stodolová Jana; Šrek Ivan; Sodomková Vladimíra

V roce 2017 nám s různými činnostmi pomáhali tito lidé: Bartošová Ivanka; Bednářová Lenka; Brhel Miloslav, Mgr.; Broklová Zuzana; Černá Hana; Dalíková Terezie; Fáberová Soňa; Flídrová Marie, Glosserová Marie; Jílek Petr; Jílková Květa; Jílková Marie; Justová Kateřina; Kleinová Charlota; Kopecká Božena; Kysilková Jaroslava; Mareš Jaroslav; Myšková Karolína; Navrátilová Ester; Pešout Lukáš, Mgr.; Pecháčková Jana; Popelka Michal; Popelka Luděk; Popelka Tomáš; Pospíšilová Lenka; Renzová Renata; Renzová Vendula; Rokosovi Ivana a David; Romportl Milan, Mgr.; Sádovská Marie; Schaffer Petr, Mgr.; Sodomková Ilona; Šafářová Natálie; Trmačovi Lukáš a Vojtěch; Větrovský Stanislav a Johana; Vyskočilová Marcela, Ing., Zavoralová Markéta a řada dalších, zde nejmenovaných lidí.

  

Organizace:

Centrum Bohuslava Martinů – poskytuje prostor pro pořádání přednášek pro výstavy děl klientů Charity

Městská knihovna Polička – poskytuje prostor pro výstavy děl klientů AC dílen a prezentaci Charity

Restaurace Jordán – připravuje tříkrálový guláš pro koledníky

Svatojosefská jednota – poskytuje prostor pro pořádání přednášek

Tylův dům Polička – poskytuje prostor pro výstavy děl klientů AC dílen a denního stacionáře a věcnou pomoc při benefičních akcích

 

OSA

Organizace - profesní spolupráce

 

 

Asociace Občanských poraden                      Diecézní charita Hradec Králové - profesní kolegia

Nemocnice Litomyšl, Svitavy, Pardubice, Hradec Králové, Brno,

Léčebny dlouhodobě nemocných                  Obvodní lékaři (Poličsko, Svitavsko, Litomyšlsko)

Zdravotní pojišťovny

Organizace - spolupráce s obchodem Fimfárum

Farní charita Chotovice                                                              CEDR o.p.s. – Pardubice

Domov Svatého Josefa - Chráněné dílny sv. Anny v Žirči    Domov na Zámku – Bystré

Fokus Vysočina                                                                            Fokus Tábor

Charita Strážnice                                                                         Karmelitánské knihkupectví –                                                                                                          Hradec Králové                     

MOMO, o. p.s.  - Chrudim                                                 

Školy:

spolupracují především při Tříkrálových sbírkách:

Gymnázium Polička                   ZŠ na Lukách Polička               ZŠ Masarykova Polička 

ZŠ Borová                                    ZŠ Jedlová                                    ZŠ Korouhev

ZŠ Květná                                    ZŠ Oldřiš                                        ZŠ Pomezí

ZŠ Rohozná                                ZŠ Vítějeves