Veřejný závazek Šance pro rodinu

Poslání

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Oblastní charity Polička je podpora rodin s nezaopatřenými dětmi, které jsou v tak obtížné situaci, že potřebují podporu při obnově svých základních funkcí. Své služby poskytujeme v domácím prostředí rodiny ve městě Polička a spádových obcích. Vycházíme z individuálních potřeb rodiny.

Cílová skupina

 • Rodiny s dětmi do ukončení jejich středoškolského studia žijící v Poličce a spádových obcích, které potřebují podporu při obnově svých základních funkcí
 • Rodiny s dětmi do ukončení jejich středoškolského studia žijící v Poličce a spádových obcích, které usilují o navrácení dětí z ústavní výchovy a potřebují podporu při obnově svých základních funkcí

Poskytované služby

Poskytování základního sociálního poradenství (např. o druhu sociálních služeb, o dávkách hmotné nouze a dávkách sociální péče, o bydlení)

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Pracovně výchovná činnost s dětmi (např. podpora zapojení dětí do domácích prací)
 • Pracovně výchovná činnost s dospělými (např. vedení hospodaření a udržování domácnosti, vedení k hygienickým návykům a k pravidelné zdravotnické péči o sebe a děti, podpora a nácvik rodičovského chování, společná činnost dětí a rodičů, nácvik rodičů při přípravě dětí do školy)
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních činností a dovedností dítěte (např.rozvoj grafomotoriky dětí pomocí pracovních listů, vedení k zásadám slušného chování, nácvik pravidelné přípravy do vyučování)
 • Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí (např. vedení k pravidelné školní docházce a k využívání školky, vedení k zajištění stimulujícího prostředí dítěte pro přípravu do školy, vedení rodičů k vytváření denního režimu dětí,)
 • Zajištění podmínek pro volnočasové aktivity (např. motivace rodičů k zapojení dětí do kroužků, včetně doprovodů, práce s technikami usnadňujícími učení dětí)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

(umožňuje uživatelům služeb využívat místní instituce, přirozenou vztahovou síť a své vlastní schopnosti - kontaktování na odborníky, jiné organizace a instituce, doprovody rodičů)

Sociálně terapeutické činnosti

(vytváří příležitosti k tomu, aby uživatelé služeb mohli uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí - podpora zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí, posilování vlastní hodnoty, hledání vnitřních a vnějších zdrojů při řešení různých životních situací, vedení ke společenským hodnotám, budování / upevňování vlastních hranic)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. doprovod při vyřizování dávek, k jednání na úřadech, k lékaři, vyřizování dokladů)
 • Pomoc při obnovení nebo upevňování rodinných kontaktů, společenských kontaktů, motivace k zapojení blízké rodiny do řešení situace
 • Podpora a nácvik schopností a dovedností v jednání na úřadech a školách

Rozsah poskytovaných služeb

 • Sociální služba pro rodiny s dětmi je poskytována v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00 hod. po dohodě s rodinou v jejím domácím prostředí.
 • Službu je možné poskytovat také ambulantně, ve stejném časovém rozmezí.
 • Službu lze sjednat po domluvě i v jiné dny.

Jak požádat o službu

Kontaktovat vedoucího služby Šance pro rodinu telefonicky, e-mailem, osobně nebo dopisem ZDE