Jak Šance pro rodinu slouží

Poskytuje pomoc, podporu a informace v oblastech:

1.   výchova a vzdělávání:

 • podpoří rodiče při nácviku péče o dítě
 • posílí schopnost rodičů nastavovat hranice ve výchově dětí
 • pomůže rodičům i dětem nalézt vhodný systém učení a přípravy do školy
 • pomůže při zajišťování domácích prací

2.   kontakt se společenským prostředím:

Doprovodíme rodiče s dětmi a podpoříme je při složitějším jednáním se školou, při návštěvě lékaře, psychologa, psychiatra, Pedagogicko psychologické poradny nebo soudu.

3.    vztahů:            

 • budeme rodinu navštěvovat a spolu s ní pracovat na posílení sebevědomí každého jejího člena
 • připravíme rodinnými příslušníky rodinná sezení zaměřená na podporu vzájemných vztahů
 • podpoříme rodiče i jejich dítě při jeho návratu z ústavní výchovy zpět do rodiny
 • pomůže s upevňováním sourozeneckých a rodinných vztahů
 • při komplikovaných vztazích mezi rodiči zajistíme asistované kontakty rodičů s dítětem  
 • poskytneme prostor a čas pro rozhovor o tom, co rodiče a děti tíží

4.    práv, povinností a osobních záležitostí:

 • poradíme rodině v sociální oblasti
 • pomůžeme rodině při vyřizování pracovních a bytových záležitostí
 • poskytneme rodině podporu i v běžných záležitostech, v kterých se cítí nejistá

Více informací dostanu ZDE od vedoucího Šance pro rodinu