Projekt charitní dům - veřejná sbírka zahájena 1. 12. 2016.

 

ÚČEL SBÍRKY

Veřejná sbírka "Projekt charitní dům" je určena na kompletní rekonstrukci charitního domu čp. 10 (Oblastní charity Polička s vybudováním půdní vestavby pro zázemí sociální služby denní stacionář pro lidi se středním až težkým mentálním postižením, včetně projektové dokumentace.

Charitní dům čp. 10 v současnosti poskytuje zázemí pro sociální služby: Šance pro rodinu, Osobní asistence, Centrum náhradní rodinné péče, Otevřené dveře, Charitní pečovatelská služba a cvičné kuchyně pro klienty Charity. Po kompletní rekonstrukci by v něm měl nově sídlit také Denní stacionář

100 % výtěžku veřejné sbírky je použit na účel "Projekt charitní dům"

Veřejná sbírka je osvědčena 15. 11. 2016 Krajským úřadem Pardubického kraje č. j.: KrÚ KrÚ 77823/2016.  

 

STAV SBÍRKOVÉHO KONTA 

K 31. 1. 2018 je na sbírkovém účtu nashromážděno 124 446 Kč. 

 

Číslo účtu sbírkového konta je:

4409185379/0800 u České spořitelny, a. s.

 

POUŽITÍ SBÍRKY:  

Dne 31. března 2017 byla z výtěžku veřejné sbírky Projekt charitní dům uhrazena projektová dokumentace v rozsahu potřebném pro územní řízení v částce 49 005 Kč.

 

JAK MŮŽETE PŘISPĚT?

 1. převodem z účtu na výše uvedený sbírkový účet.

Pokud uvedete svoje jméno a adresu, na dar od 500 Kč výše Vám zašleme potvrzení pro daňové účely.

2. Kontaktujte kteréhokoliv pracovníka Oblastní charity Polička.

Bude Vám prostředníkem při předání daru a zajistí potvrzení o přijetí daru pro Vaše daňové účely. 

Můžete nás v této věci také kontaktovat na tel. 461 725 552. 

Nedostali jste poštou potvrzení na dar vyšší než 500 Kč?

= pravděpodobně jste při platbě neuvedli adresu, kam Vám máme potvrzení poslat. Nevadí. Kontaktujte Štěpánku Dvořákovou. Vše napravíme.

 

VYÚČTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

Protokol z kontroly veřejné sbírky 2018

Protokol z kontroly veřejné sbírky 2017

Protokol z kontroly veřejné sbírky 2016

 

DÁRCI NA PROJEKT CHARITNÍ DŮM 

 

KAM DÁL?

Připravuje se Nebeská aukce

Charita a čtvrtý dům?

Tak jsme dostopovali

Charita a čtvrtý dům?

Nový charitní dům uváděn do provozu

Naše domy

Aktuality

 

Další veřejná sbírka na opravu charitního domu čp. 10: Dům pro Charitu

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás