Sponzoring

Prosíme podpořte Oblastní charitu Polička

a spolupracujte tím na jejím díle.

Číslo dárcovského účtu: 351105664/0600

 

Sponzoři Oblastní charity Polička v roce 2018

      (výtěžek 136 500 Kč bude použit na benefiční účel – výměna oken a topení ve stavebně nejstarším Charitním domě IV. - Vrchlického čp. 10)

 

AGRONEA a. s. Polička                                          AGROSPEKTRA Polička, s. r. o.   

COBRA TRANSPORT, s. r. o.                                 Consult VK Litomyšl, s. r. o.         

D.A.S. Polička                                                          Ing. Václav Štěpař DELTA    

H.R.G., spol. s r. o.                                                 KUBÍK, a. s.        

MAJT, s. r. o.  Enter Polička                                 NÁBYTEK SÁDOVSKÝ           

Ravensburger Karton, s. r. o.                              SAVOS I., s. r. o.          

Stavební činnost Roman Totušek                     Stavební sdružení Boštík, s. r. o.           

Střechy LIPA, s. r. o.                                              Svitap J. H. J. s. r. o.              

Tlapnet, s. r. o.                                                        Flídr medical, s. r. o.                      

V minulých letech nás podpořili:

 

Sponzorství je pomoc. Jakým způsobem nám ještě můžete pomoci?

Můžete např.:

  • věnovat věcný dar,
  • nabídnout svou dobrovolnou práci,
  • poskytnout zdarma zboží, materiál, služby,
  • zprostředkovat užitečné kontakty,
  • předat dobrý nápad, navrhnout novou iniciativu.

Za každou z těchto forem pomoci jsme velmi vděčni a přijímáme ji jako nesamozřejmý a velký dar.

Samozřejmostí je pro nás uzavření sponzorské smlouvy s každým sponzorem a prezentování jeho jména v propagačních materiálech, výroční zprávě i při mimořádných akcích Oblastní Charity Polička.

Právní úprava sponzorství

Sponzorování jako reklama – náklady (výdaje) na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky „dary„ tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši. Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí „cena„ za reklamu obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním).


Oblastní charita Polička není zařízení s chráněnými pracovními místy, proto při nákupu výrobků nelze uplatňovat náhradní plnění.

 Chcete podpořit poličskou Charitu? Kontakt: ZDE 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás