V roce 2018 přispěli nebo spolupracovali:

 

2 červenáBurza filantropie

32 000 korunami projekt "Děti a rodiče, pojďte na hřiště" pro klienty Šance pro rodinu.

Zapojili se dárci: Pardubický kraj; SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s. r. o., skupina MEDESA, ABPLAST, s. r. o., VHOS, a. s., TPR, s. r. o.

 

Janssen_Prof_RGBJanssen-Cilag, s. r. o.

30 000 koruami podpořil Psychoedukační kurz pro klienty Otevřených dveří a přednášku pro veřejnost.

 

 

VDV-logo-2017(1)

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

40 000 korunami podpořila projekt: Posílení zdravotní a hospicové péče poskytované v terénu na Poličsku.

 

logo-cz

 

Nadační fond TESCO

10 000 Korunami podpořil projekt Láskyplný vztah potřebuje prostor a čas, na vybudování dětského hřište na zahradě u Charitní dům II. a III. pro děti setkávající se s rodiči prostřednictvím tzv. asistovaných kontaktů.

 

 

OSA, ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.

Podpořila všechny hudební produkce akcí OCHP, které byly pořádány bez vybíraného vstupného.


 

 

FÓRUM DÁRCŮ

podpořilo projekt "Dům pro Charitu" na rekonstrukci nově koupeného charitního domu čp. 10 ve Vrchlického ulici v Poličce.

 

 

V roce 2017 přispěli nebo spolupracovali:

 • Corale, pěvecký sbor – benefiční koncertí
 • Spinning s Ivanou Rokosovou – na činnost Otevřených dveří
 • OSA, ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. - Podpořila všechny hudební produkce akcí OCHP, které byly pořádány bez vybíraného vstupného
 • FÓRUM DÁRCŮ - podpořilo projekt "Dům pro Charitu" na rekonstrukci nově koupeného charitního domu čp. 10 ve Vrchlického ulici v Poličce.

V roce 2016 přispěli nebo spolupracovali:

 • ISOFIN CUP – pro středisko Šance pro rodinu – na poznávací výlety pro děti ze sociálně slabých rodin
 • LENADORES - hudební skupina  – na činnost Otevřených dveří
 • Spinning s Ivanou Rokosovou – na činnost Otevřených dveří
 • OSA, ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. - Podpořila všechny hudební produkce akcí produkce akcí OCHP, které byly pořádány bez vybíraného vstupného.
 • FÓRUM DÁRCŮ - podpořilo projekt "Dům pro Charitu" na rekonstrukci nově koupeného charitního domu čp. 10 ve Vrchlického ulici v Poličce.
 • JANSSEN - Cilag, s. r. o. - opět podpořila středisko Otevřené dveře -  psychoedukační kurz pro klienty a jejich rodinné příslušníky.

 V roce 2015 přispěli:  

 • Janssen - Cilag, s. r. o. - opět na středisko Otevřené dveře -  psychoedukační kurz pro klienty a jejich rodinné příslušníky.
 • Nadace Charty 77 – zvedák do Denního stacionáře

 • KMP Bűrotechnik, s. r. o. – projekt Sbírej toner -podpora charitního projektu Domovničení

 • Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – pomůcky do půjčovny pomůcek

 • Fórum dárců - podpořilo projekt "Dům pro Charitu" na rekonstrukci nově koupeného charitního domu čp. 10 ve Vrchlického ulici v Poličce.

 • OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. 

V roce 2014 přispěli:

 • Janssen-Cilag s. r. o. opět na středisko Otevřené dveře -  psychoedukační kurz pro klienty a jejich rodinné příslušníky.
 • OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.

V roce 2013 přispěli:

 • Janssen-Cilag s. r. o. na středisko Otevřené dveře - psychoedukační kurz pro klienty Otevřených dveří a jejich rodinné příslušníky.
 • OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.

V roce 2012 přispěli:

 • Nadační fond J&T částkou 100 000 Kč na zakoupení nového svozového pro klienty AC dílen a Denního stacionáře.                  
 • Janssen-Cilag s. r. o. na středisko Otevřené dveře - psychoedukační kurz pro klienty Otevřených dveří a jejich rodinné příslušníky a přednášku "Kam kráčí česká psychiatrie?" pro poličskou veřejnost.
 • OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás