Dárcovství osob

Prosíme podpořte Oblastní charitu Polička

a spolupracujte tím na jejím díle.

Číslo dárcovského účtu: 351105664/0600

 V minulých letech nás podpořili

Individuální dárci Oblastní charity Polička v roce 2017

 • Coufal Jiří, RNDr. – dlouhodobý významný individuální dárce Charity
 • Kopecký Jan - dlouhodobý významný individuální dárce Charity
 • Pospíšil Jan -  významný individuální dárce Charity
 • Skalník Jakub, RNDr. - dlouhodobý významný individuální dárce Charity
 • Šimon Petr – dlouhodobý významný individuální dárce Charity
 • Zavoral Jaroslav - významný individuální dárce Charity
 

Balášová Marie; Boštíková Jana; rodina Drábkova; Dostálová Pavla; Dvořáková Jana; Havlová Marie; Hančil Vladislav, Ing.; Chotěnovská Věra; Chvojková Marie; Krušinová Marie; Kynclová Vlasta; Kysilková Jaroslava; Lebarová Helena; Macháček Tomáš; Mlynář Jaromír; Peterková Jaroslava; Pitoňáková Jana; Plecháček Miloslav; Plecháčková Vlasta; Rokosová Ivana; Rousková Zdeňka; Sodomková Vladimíra; Soukalová Eva; Staňková Marie; Stodolová Jana; Tulis Petr; Urban Pavel; Zemanová Karolína, MVDr. a další anonymní dárci

 

Přispěvatelé na Dům pro Charitu v roce 2017

(veřejná sbírka na Dům pro charitu, na splátky úvěru a nutnou a opravu Charitního domu IV. - Vrchlického čp. 10 vynesla:  294 000 Kč).

Zveřejněni jsou dárci, kteří přispěli částkou 500 Kč a vyšší, a podařilo se jejich jméno a adresu v systému identifikovat.

Velcí dárci na Dům pro Charitu:  Ing. Baláš Josef; Boštíková Marie; Břeň Jan; Dospěl Milan; Grubhoffer Stanislav ml.; MUDr. Haman Jaroslav; Ing. Hamanová Marie; Kaláb Rudolf; Klimeš Pavel; MUDr. Emil Koza; Ing. Kumstýřová Zdena; Lebarová Helena; Popelka Michal; Pospíšilová Lenka

Albertová Marta; Andrlíková Věra; Báča Otto; Báčová Mirka, Balášová Marie; Bartoš Radek; Bartošová Alena; Bártová Ludmila; Beneš Milan; Brokl Josef, Ing.; Břeňová Marie; Bukáčková Erika; Bureš Pavel; Cesnáriková Marie; Cihlářová Marie; Coufal Josef, Čechmánková Alena; Čípa Jindřich; Dalíková Terezie; Dědič Tomáš; Dittrich Jan; Dobiášová Eva, MUDr.; Dobrovolná Jana, Mgr.; Dospělová Ilona; Dufková Marie; Dusík Jaroslav; Dvořáková Alena, Mgr.; Dvořáková Dana; Dvořák Libor; Eminger Arnošt; Faimanová Hana; Filipi Jan; Girschelová Zdeňka; Grubhoffer Stanislav st.; Hájek Jiří; Hájek František; Haman Ladislav; Hančil Vladislav; Hanusová Věra; Hanyková Renata; Haupt Jiří; Havlík Vladimír; Hložek Ladislav; Holomková Anna; Horáček Josef, MVDr.; Houšková Hana; Hrdlička Michal, Mgr.; Chadima Josef; Chotěnovská Věra, Chroncová Libuše; Chvojková Marie; Chybová Vlasta; Janko Emil; Jedličková Irena; Jedličková Jolana; Jílková Danuše, MUDr.; Jílková Květa; Jílková Marie; Jílková Rozálie; manželé Jílkovi; Jindra Tomáš; Joklová Eva; Jukl Jan; Juklová Daniela; Juránková Emílie; Kalánek Ladislav; Kašpar Antonín; Kašpar Otakar; Kašparová Leona, Klejchová Jaroslava; Kobelková Marta; Kolovratník Miloš; Kopecká Ludmila, Lezník; Kopecká Ludmila, Lubná; Kopecký Jan; Kocandová Petra; Kostíková Julie; Krajsl Karel, manželé Kratochvílovi; Krištof Jaroslav; Kříž Josef; Kubisová Hana, MgA.; Kučera Adolf; Kučerovi Josef a Věra; Kučerová Marie; Kučerová Věra, Ing.; Kysilka Josef; Lidmila Miroslav; Marie Martinů; Mastná Marta, Matějka Miroslav; Matoušová Věra; Mičková Emílie; Mlynář Jaroslav; Mlynář Pavel; manželé Moravcovi; Motl Bohumil; Mrlík Michal; Musílek Liboslav; Müller Karel; Náhlíková Dana; Navrátilová Anna, Ing.; Nečasová Martina; Nečasová Růžena; Němec Petr; Němec Karel; Novák Miroslav; Obr Josef; Ondroušková Dana; Ondrová Olga; Onesork Jaroslav; Oplištil Jan; Oškrdalová Jiřina; Paclík Tomáš; Pachovská Marie; Pavlíčková Markéta; Pazderová Alena; Pešková Libuše; Pešoutová Lenka, DiS.; Pikula Jiří; Plecháčková Želmíra; Popelková Zdeňka; manželé Portlovi; Potáč Jiří; p. Pražan; Preclíková Hana, Mgr.; Procházka Jan; Provazníková Zdeňka; Ptáčková Veronika; Rejmanová Božena; Roušarová Jarmila; Roušarová Zdeňka; Sádovská Marie; Sionová Ludmila; Schaffer Petr, Mgr.; Skalníková Eva, RNDr.; Sodomková Ilona; Sodomková Vladimíra; Staňková Marie; Staňková Milena; Stodolová Jana; Strnad Leoš; Ševčík Stanislav, MUDr.; Šerfelová Alexandra; Šimek Petr; Šimon Pavel, Bc.; Šimon Petr; Šimonová Jaroslava; Šlosr Josef; Šlosrová Naďa; Šplíchal Vladislav; Štolová Jaroslava; Šváb Petr; Švecová Anna; Tomešová Jana; Trmačová Jaroslava, Mgr.; Trnka Rostislav; Uhlíř Vladimír; Vacek Jan; Vavřínová Marie; Vondra Miroslav; Vondrová Anna; Votavová Lenka, Vraspírová Marcela; Zahradník Leoš; Zubíková Noemi; Zbytovská Anna

 

Přispěvatelé na Projekt charitní dům v roce 2017

(veřejná sbírka Projekt charitní dům, na projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci Charitního domu IV. - Vrchlického čp. 10, vynesla: 48 000 Kč)

Zveřejněni jsou dárci, kteří přispěli částkou 500 Kč a vyšší, a podařilo se jejich jméno a adresu v systému identifikovat.

Boštíková Ludmila; Břeň Josef; Bukáčková Erika; Coufal Jiří, RNDr.; Cuprová Růžena; Čiperová Libuše; Filipi Jana, MUDr.; Glosserová Marie; Hausmanová Marie; Havlíček Libor; Havlík Vladimír; Hejtmánková Alena; Hermonová Anežka; Homolková Anna; Horák Jiří; Chadima Josef; Jedličková Jolana; Jílek Jiří; Kadidlo Luboš; Kučera Libor; Lázničková Irena; Matoušová Věra; Pitoňáková Marie; Pospíšilová Lenka; Sodomka Pavel; Staňková Marie; Šejnohová Milada; Ševčík Daniel; Švanda Miroslav; Támelová Dana; Vavřínová Marie; Vlčková Ivana

Dárci věcných darů v roce 2017

Klimeš Petr                 Taberyová Anna – domácí cukrárna                    Tamelová – Květena                           

…a stovky anonymních dárců věcných darů do obchodu Fimfárum a oblečení do Humanitního šatníku.

  

Jakým způsobem nám můžete pomoci?

Pokud nám chcete pomoci, můžete např.:

 • darovat peněžitý dar,
 • věnovat věcný dar,
 • nabídnout svou dobrovolnou práci, pomoc
 • poskytnout zdarma materiál, službu,
 • zprostředkovat užitečné kontakty,
 • předat dobrý nápad, navrhnout novou iniciativu.

Za každou z těchto forem pomoci jsme velmi vděčni a přijímáme ji jako nesamozřejmý a významný dar.

Samozřejmostí je pro nás uzavření darovací smlouvy s každým dárcem a prezentování jeho jména v propagačních materiálech, výroční zprávě i při mimořádných akcích Oblastní Charity Polička.

Právní úprava dárcovství

V případě dárcovství může dárce (fyzická i právnická osoba) použít odečitatelnou položku snižující základ daně (viz zákon 586/1992 Sb. , o daních z příjmu § 15 odst. 8 nebo § 20 odst.8). Daňový odpočet v podstatě znamená, že jednotlivci či firmy, které poskytnou dar neziskové organizaci, si mohou snížit základ daně o hodnotu daru nebo její část.

Dárce – fyzická osoba může použít odečitatelnou pložku, pokud celková hodnota darů věnovaných v daném roce je větší než 2% základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10% hodnoty základu daně.

Chcete přispět poličské Charitě? Kontakt: ZDE 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás