Finanční zdroje

Oblastní charita Polička je nezisková organizace, která svoji sociální činnost financuje z těchto základních zdrojů:

Střediska AC dílnyObčanská poradna (její rozšíření) a  Otevřené dveře .        

Tyto služby jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

 Šance pro rodinu

Finanční prostředky na poskytování služby Sanace rodiny jsou poskytovány v rámci projektu Rozvoj SAS v Pardubickém kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762

Logo OPZ barevné

Ostatní služby: Denní stacionářCentrum náhradní rodinné péčeObčanská poradnaNízkoprahové denní centrum, Charitní pečovatelská služba a Osobní asistence

jsou financovány z:

           dotací Pardubického kraje                 příspěvku města Poličky

                                   

a dále z příspěvků  měst a obcí.

Sbírky:

Dárcovství a sponzoring: 

individuální dárci nadace             sponzoři
firemní dárci                

V minulých letech nás podpořili:

 

Další zdroje financování:

úhrady zdravotních  pojišťoven za poskytnuté zdravotní služby, 

úhrady od klientů za poskytnuté sociální služby,

zisk z prodeje v obchodu Fimfárum,

zisk z prodeje výrobků,

tříkrálové sbírky,

benefiční akce,

dary.