Veřejná sbírka Projekt charitní dům

Projekt charitní dům - veřejná sbírka zahájena 1. 12. 2016.

ÚČEL SBÍRKY

Veřejná sbírka "Projekt charitní dům" je určena na kompletní rekonstrukci charitního domu čp. 10 (Oblastní charity Polička s vybudováním půdní vestavby pro zázemí sociální služby denní stacionář pro lidi se středním až težkým mentálním postižením, včetně projektové dokumentace.

dopis 1             Dopis 2

Charitní dům čp. 10 v současnosti poskytuje zázemí pro sociální služby: Šance pro rodinu, Osobní asistence, Centrum náhradní rodinné péče, Otevřené dveře, Charitní pečovatelská službaa cvičné kuchyně pro klienty Charity. Po kompletní rekonstrukci by v něm měl nově sídlit také Denní stacionář

100 % výtěžku veřejné sbírky je použit na účel "Projekt charitní dům"

Veřejná sbírka je osvědčena 15. 11. 2016 Krajským úřadem Pardubického kraje č. j.: KrÚ KrÚ 77823/2016.  

STAV SBÍRKOVÉHO KONTA 

K 19. 12. 2019 je na sbírkovém účtu nashromážděno 120 145 Kč.

Číslo účtu sbírkového konta je:

4409185379/0800 u České spořitelny, a. s.

POUŽITÍ SBÍRKY:  

  • Dne 31. března 2017 byla z výtěžku veřejné sbírky Projekt charitní dům uhrazena projektová dokumentace v rozsahu potřebném pro územní řízení v částce 49 005 Kč.

JAK MŮŽETE PŘISPĚT?

 1. převodem z účtu na výše uvedený sbírkový účet.

Pokud uvedete svoje jméno a adresu, na dar od 500 Kč výše Vám zašleme potvrzení pro daňové účely.

2. Kontaktujte kteréhokoliv pracovníka Oblastní charity Polička.

Bude Vám prostředníkem při předání daru a zajistí potvrzení o přijetí daru pro Vaše daňové účely. 

3. Můžete nás v této věci také kontaktovat na tel. 461 725 552.

Bude Vám prostředníkem při předání daru a zajistí potvrzení o přijetí daru pro Vaše daňové účely. 

Nedostali jste poštou potvrzení na dar vyšší než 500 Kč?

= pravděpodobně jste při platbě neuvedli adresu, kam Vám máme potvrzení poslat. Nevadí. Kontaktujte Marcelu Vraspírovou. Vše napravíme.

KAM DÁL?

Rekonstrukce charitního domu IV. - velká výzva

Pořádně perný říjen v Charitě

Další veřejná sbírka na opravu charitního domu čp. 10: Dům pro Charitu.