Veřejná sbírka Projekt charitní dům - ukončena

Projekt charitní dům - veřejná sbírka zahájena 1. 12. 2016 a ukončena 27. 8. 2021 pro naplnění účelu. Stav sbírkového účtu ke dni ukončení sbírky činil 0,- Kč.

Veřejná sbírka je osvědčena 15. 11. 2016 Krajským úřadem Pardubického kraje č. j.: KrÚ KrÚ 77823/2016.  

Veřejná sbírka "Projekt charitní dům" byla určena na kompletní rekonstrukci charitního domu čp. 10 Oblastní charity Polička s vybudováním půdní vestavby pro zázemí sociální služby denní stacionář pro lidi se středním až težkým mentálním postižením, včetně projektové dokumentace.

dopis 1             Dopis 2

Trochu zpět do historie - 1. pol. 90. let 20. st

Charitní dům IV. na Vrchlického ulici čp. 10 před rekonstrukcí poskytoval zázemí sociálním službám: Šance pro rodinu, Osobní asistence, Centrum náhradní rodinné péče, Otevřené dveře, Charitní pečovatelská služba. Nacházela se zde také cvičná kuchyně pro klienty Charity. Po dokončení rekonstrukce bylo záměrem umístit v prostorách CHD IV. také Denní stacionář.

                                                                000671_01_012370             000983_01_019163

Po kompletní rekonstrukci se skladba uživatelů "nové" charitní budovy mírně obměnila. Budova je s ohledem na klienty služeb řešena bezbariérově. V nástavbě domu má nyní zázemí Denní stacionář. Dům využívá také Charitní pečovatelské služba, Osobní asistence. Zázemí pro svoji službu tu mají též pracovníci Domácího hospice sv. Michela. V přízemí je nadále cvičná kuchyně pro klienty Charity, společenská místnost pro pracovní setkávání i besedy s veřejností.   

100 % výtěžku veřejné sbírky bylo použito na účel "Projekt charitní dům".

Upřímně děkujeme všem dárcům, jejichž příspěvek v jakékoli výši bude nesmazatelnou stopou ve zdivu či vybavení Charitního domu IV. Vaše přízeň a podpora společně s finančním přispěním bude trvale znamenat neopakovatelného ducha této budovy a přispívat k jeho geniu loci. 

20210114_122240  

20210505_075312

20210505_075208

20210504_123231

Nedostali jste poštou potvrzení na dar vyšší než 500 Kč?

Pravděpodobně jste při platbě neuvedli adresu, kam Vám máme potvrzení poslat. Nevadí. Kontaktujte Marcelu Vraspírovou. Vše napravíme.

KAM DÁL PRO INFORMACE O PRŮBĚHU I DOKONČENÍ REKONSTRUKCE ? Nahlédněte na tyto odkazy:

Rekonstrukce charitního domu IV. - velká výzva

Pořádně perný říjen v Charitě

Jsme stále v BĚHU (charita.cz)

Rekonstrukce Charitního domu pokračuje (charita.cz)

Nová tvář Charitního domu IV. se probouzí ... (charita.cz)