Veřejná sbírka Dům pro Charitu

Dům pro Charitu - veřejná sbírka zahájena 30. 10. 2014 byla ukončena dne 28. 5. 2020 pro naplnění jejího účelu.

STAV SBÍRKOVÉHO KONTA K DATU UKONČENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY 28. 5. 2020 JE 0 Kč. 

ÚČEL SBÍRKY:

Veřejná sbírka "Dům pro Charitu" byla určena na splátky úvěru, kterým byla financována koupě domu čp. 10 ve Vrchlického ulici v Poličce a na jeho nutné opravy.

Nové prostory umožnily fungování sociálních služeb: Šance pro rodinu, Osobní asistence, Centra pro náhradní rodinnou péči, Otevřené dveře, Charitní pečovatelské služby a cvičné kuchyně pro klienty Charity. Od roku 2017 Otevřeným dveřím a dvěma AC dílnám a cvičné kuchyni pro klienty. Dne 21. 6. 2018 byl Charitní dům Vrchlického čp. 10 splacen.

  • 100 % výtěžku veřejné sbírky bylo použito na účel "Dům pro Charitu".
  • Veřejná sbírka byla osvědčena 23. 10. 2014 Krajským úřadem Pardubického kraje č. j.: KrÚ 67614/2014.  

Pokud jste přispěli po termínu 21. 6. 2018, použili jsme Váš dar na některou nutných oprav, které se v souvislosti s provozováním Charitního domu VI. (Vrchlického čp. 10) neustále průběžně vyskytovaly.

Potřebujete-li  potvrzení pro Vaše daňové účely, nezapomeňte při platbě uvést své jméno, příjmení  a adresu, kam máme potvrzení poslat. 

POUŽITÍ SBÍRKY: 

  • Dne 21. června 2018 byla z výtěžku veřejné sbírky Dům pro Charitu uhrazena mimořádná splátka úvěru 92 700 Kč. DŮM JE SPLACEN!!!
  • Dne  27. ledna 2018 byla z výtěžku veřejné sbírky Dům pro Charitu uhrazena mimořádná splátka úvěru 215 000 Kč.
  • Dne 19. září 2017 byla z výtěžku veřejné sbírky Dům pro Charitu uhrazena mimořádná splátka úvěru 168 000 Kč.
  • Dne 16. ledna 2017 byla z výtěžku veřejné sbírky Dům pro Charitu uhrazena mimořádní splátka úvěru 300 000 Kč.
  • Dne 27. srpna 2015 byla z výtěžku veřejné sbírky Dům pro Charitu uhrazena mimořádná splátka úvěru 270 000 Kč. 

NEDOSTALI JSTE POŠTOU POTVRZENÍ NA DAR VYŠŠÍ NEŽ 500 KČ?

Pravděpodobně jste při platbě neuvedli adresu, kam Vám máme potvrzení poslat. Nevadí. Kontaktujte Štěpánku Dvořákovou. Vše napravíme.

Další veřejná sbírka na rekonstrukci charitního domu čp. 10: Projekt charitní dům.