Sponzoři

Prosíme podpořte Oblastní charitu Polička

a spolupracujte tím na jejím díle.

Číslo dárcovského účtu: 351105664/0600

 

V minulých letech nás podpořili:

 

Sponzoři Oblastní charity Polička v roce 2019

      (Benefiční koncert s Pavlem Helanem - 177 001 Kč, bude použit na výměnu dosluhující plošiny pro vozíčkáře v Charitním domě I. za novou.)

 

 

Sponzoři benefičního koncertu Pavel Helan

OSOBNÍ ZÁŠTITA benefice:

PAVEL ŠOTOLA, radní Pardubnického kraje

GENERÁLNÍ SPONZOŘI benefice:

SPONZOŘI benefice:

Sponzoři Charitního běhu Jarmila Běhoděje

(Charitní běh Jarmila Běhoděje - 25 000 Kč, bude použito na pohybovou a taněční terapii pro klienty AC dílene a Denního stacionáře v roce 2019/2020.)

 • ABPLAST s. r. o.
 • CK KOTOUR
 • Ladislav Cacek
 • Fit & Fun Studio Polička
 • Jiří Pikula – Kompletní vybavení dílen a autoservisů
 • K & K servis CZ, s. r. o.
 • Milan Beneš
 • NACKO Group s. r. o.
 • Popelka Josef
 • UHELNÉ SKLADY POLIČKA ŠVANDA spol. s. r. o.
 • ŠTĚPÁNEK řeznictví s. r. o.

Sponzorství je pomoc. Jakým způsobem nám ještě můžete pomoci?

Můžete např.:

 • věnovat věcný dar,
 • nabídnout svou dobrovolnou práci,
 • poskytnout zdarma zboží, materiál, služby,
 • zprostředkovat užitečné kontakty,
 • předat dobrý nápad, navrhnout novou iniciativu.

Za každou z těchto forem pomoci jsme velmi vděčni a přijímáme ji jako nesamozřejmý a velký dar.

Samozřejmostí je pro nás uzavření sponzorské smlouvy s každým sponzorem a prezentování jeho jména v propagačních materiálech, výroční zprávě i při mimořádných akcích Oblastní Charity Polička.

Právní úprava sponzorství

Sponzorování jako reklama – náklady (výdaje) na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky „dary„ tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši. Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí „cena„ za reklamu obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním).


Oblastní charita Polička není zařízení s chráněnými pracovními místy, proto při nákupu výrobků nelze uplatňovat náhradní plnění.

Chcete podpořit poličskou Charitu? Kontakt: ZDE