Projekty EU

Podporuje nás Evropská unie

Oblastní charita Polička je nezisková organizace. Svoji sociální činnost financuje z těchto základních zdrojů:

Evropská unie

Investiční projekt pro Denní stacionář a Osobní asistenci

MAS  - logo OP

Projekt: Stavební úpravy a nástavba budovy Oblastní charity Polička čp. 10 na ul. Vrchlického v Poličce, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0009187 je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšit efektivitu sociálních služeb, a tím uspokojit stále se zvyšující počet uživatelů terénních i ambulantních sociálních služeb v ORP Polička.


Investiční projekt pro Charitní pečovatelskou službu, Šanci pro rodinu a Otevřené dveře

MAS  - logo OP

Projekt: Pořízení automobilů pro Oblastní charitu Polička za účelem rozšíření terénních sociálních služeb na území MAS Poličsko, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_072/0008726 je spolufinancován Evropskou unií.

Pořízením automobilů pro Oblastní charitu Polička rozšířit terénní sociální služby na území MAS Poličsko.

 

Projekt pro Občanskou poradnu

Logo OPZ barevné

Projekt: Rozšíření poskytování služeb Občanské poradny pro klienty v oblasti Poličska a Bysterska registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007489 je spolufinancován Evropskou uníí.

Rozšíření poskytování služeb Občanské poradny pro klienty v oblasti Poličska a Bysterska.

 

Projekt pro Šanci pro rodinu

logo-eu-a-mpsv - ořez

Projekt: Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III., registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589 je spolufinancován Evropskou unií.

Zajištění sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi vymezené v § 65 Zk č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na území Pardubického kraje.

 

Projekt pro AC dílny

logo-eu-a-mpsv - ořez

Projekt: Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III., registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589 je spolufinancovám Evropskou unií.

Zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny v rozsahu základních činností vymezených v § 67 Zk č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na území Pardubického kraje.