Nadace

V roce 2021 přispěli nebo spolupracovali:

 • Nadaci Just CS děkujeme za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 7.500,- Kč na nákup zdravotnických potřeb pro naši charitní zdravotní službu.

Příspěvek umožnil zakoupit potřebné vybavení do zdravotnických brašen pro ošetřující personál Domácího hospice sv. Michaela. Jedná se o 3 tonometry, 3 pulsní oxymetry, 3 fonendoskopy a 3 vyšetřovací svítilny. Vaší pomoci si vážíme.

index20210415_081525

 • Nadační fond Tesco z programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ podpořil náš projekt „Dovolte nám pomáhat tam, kde voda znehodnotila Váš domov“ a přispěl částkou 20.000 Kč na pořízení dvou vysoušečů vzduchu.

Oba nové vysoušeče spolu s našimi již stávajícími pilně pracují, slouží, vysouší, a tedy pomáhají v našem regionu všude tam, kde je třeba řešit tíživou situaci způsobenou vodou a přemírou vlhkosti. Velice si vážíme a oceňujeme spoluúčast Nadačního fondu Tesco na řešení možných krizových situací.

 

Tesco - VYMY_logoTesco - vysoušeče

 

V roce 2020 přispěli nebo spolupracovali:

logo

V roce 2019 přispěli nebo spolupracovali:

 • OSA, ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. OSA podpořila všechny hudební produkce akcí OCHP,které byly pořádány bez vybíraného vstupného.

Logo OSA

V roce 2018 přispěli nebo spolupracovali:

 • Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové - podpořen projekt: Posílení zdravotní a hospicové péče poskytované v terénu na Poličsku.
 • Nadační fond TESCO - podpořil projekt Láskyplný vztah potřebuje prostor a čas, na vybudování dětského hřište na zahradě u Charitních domů II. a III. pro děti setkávající se s rodiči prostřednictvím tzv. asistovaných kontaktů - služba Šance pro rodinu.
 • Burza filantropie PK - projekt "Děti a rodiče, pojďte na hřiště" pro klienty Šance pro rodinu. Zapojili se dárci: Pardubický kraj; SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s. r. o., skupina MEDESA, ABPLAST, s. r. o., VHOS, a. s., TPR, s. r. o.
 • JANSSEN - Cilag, s. r. o. - opět podpořila středisko Otevřené dveřePsychoedukační kurz pro klienty a přednášku pro veřejnost.
 • OSA, ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. - Podpořila všechny hudební produkce akcí OCHP, které byly pořádány bez vybíraného vstupného.
 • FÓRUM DÁRCŮ - podpořilo projekt "Dům pro Charitu" na rekonstrukci nově koupeného charitního domu čp. 10 ve Vrchlického

V roce 2017 přispěli nebo spolupracovali:

 • Corale, pěvecký sbor – benefiční koncert
 • Spinning s Ivanou Rokosovou – na činnost Otevřené dveře
 • OSA, ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. - Podpořila všechny hudební produkce akcí OCHP, které byly pořádány bez vybíraného vstupného
 • FÓRUM DÁRCŮ - podpořilo projekt "Dům pro Charitu" na rekonstrukci nově koupeného charitního domu čp. 10 ve Vrchlického ulici v Poličce.

V roce 2016 přispěli nebo spolupracovali:

 • ISOFIN CUP – pro středisko Šance pro rodinu – na poznávací výlety pro děti ze sociálně slabých rodin
 • LENADORES - hudební skupina  – na činnost Otevřené dveře
 • Spinning s Ivanou Rokosovou – na činnost Otevřené dveře
 • OSA, ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. - Podpořila všechny hudební produkce akcí produkce akcí OCHP, které byly pořádány bez vybíraného vstupného.
 • FÓRUM DÁRCŮ - podpořilo projekt "Dům pro Charitu" !na rekonstrukci nově koupeného charitního domu čp. 10 ve Vrchlického ulici v Poličce.
 • JANSSEN - Cilag, s. r. o. - opět podpořila středisko Otevřené dveře-  psychoedukační kurz pro klienty a jejich rodinné příslušníky.

V roce 2015 přispěli:  

 • Janssen - Cilag, s. r. o. - opět na středisko Otevřené dveře-  psychoedukační kurz pro klienty a jejich rodinné příslušníky.
 • Nadace Charty 77 – zvedák do Denního stacionáře

 • KMP Bűrotechnik, s. r. o. – projekt Sbírej toner - podpora charitního projektu Domovničení

 • Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – pomůcky do Půjčovny pomůcek

 • Fórum dárců - podpořilo projekt "Dům pro Charitu" na rekonstrukci nově koupeného charitního domu čp. 10 ve Vrchlického ulici v Poličce.

 • OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. 

V roce 2014 přispěli:

 • Janssen-Cilag s. r. o. opět na středisko Otevřené dveře -  psychoedukační kurz pro klienty a jejich rodinné příslušníky.
 • OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.

V roce 2013 přispěli:

 • Janssen-Cilag s. r. o. na středisko Otevřené dveře - psychoedukační kurz pro klienty Otevřených dveří a jejich rodinné příslušníky.
 • OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.

V roce 2012 přispěli:

 • Nadační fond J&T částkou 100 000 Kč na zakoupení nového svozového pro klienty AC dílen a Denního stacionáře.                  
 • Janssen-Cilag s. r. o. na středisko Otevřené dveře - psychoedukační kurz pro klienty Otevřených dveří a jejich rodinné příslušníky a přednášku "Kam kráčí česká psychiatrie?" pro poličskou veřejnost.
 • OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.