Individuální dárci

Prosíme podpořte Oblastní charitu Polička

a spolupracujte tím na jejím díle.

Číslo dárcovského účtu: 351105664/0600

 

V minulých letech nás podpořili

Individuální dárci Oblastní charity Polička v roce 2019

Coufal Jiří ,RNDr.; Horáček Josef, MVDr.; Kašok Jiří; Klimešovi Marie a Pavel; Kopecký Jan; Lejhanec Stanislav; Popelka Josef; Skalník Jakub a Eva, RNDr.; Šimon Petr; Tulisovi Radka a Petr

Beneš Milan; Boleslav Jan; Boušková Anežka; Brokl Josef, Ing.; Bulva Michal; Dostálová Pavla; Graciasová Michaela; Grubhofferovi Kateřina a Stanislav; Hájková Marie; Hančilová Lydia a Vladislav; Hanyková Renata; Havlová Alžběta; Hegrová Vlasta; Jaklová Eva; Jílek Zdeněk; Kalvachová Renáta; Kašparová Renata; Kovář Bohumil; Kysilkovi Jaroslava a Václav; manželé Lebarovi; rodina Lidmilova; Mlynář Jaromír; Mῡllerová Jaroslava; Náhlík Stanislav; Nečasová Růžena; Němec Petr; Němec Karel; Oškrdalová Jiřina; Peškar Jiří; Pešková Libuše; rodina Peterkova; Pikula Jiří; Pitoňákovy Marie a Jana; Plecháčková Vlasta a Miloslav; Pospíšil Jan; Pospíšilová Lenka; Provazníková Zdeňka; Roušarová Zdenka; Sodomková Vladimíra; Stodolová Jana; Šafář David, Mgr.; Šiklová Lenka; Šímová Jitka; Šplíchalovi Blanka a Vladislav; Švandová Petruše; Vacek Jan; Vápeník Václav; Vavřínová Marie; Větrovská Ludmila; Vostřel Josef; Zemanová Karolína a další anonymní dárci.

Přispěvatelé na Projekt charitní dům v roce 2019

(veřejná sbírka Projekt charitní dům, na projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci Charitního domu IV. - Vrchlického čp. 10, vynesla: 225 271 Kč). Zveřejněni jsou dárci, kteří přispěli částkou 500 Kč a vyšší, a podařilo se jejich jméno a adresu v systému identifikovat.

Velcí dárci na Projekt Charitní dům: Drábkovi Edita a Mojmír, MVDr.; Haman Jaroslav, MUDr.; Klimešovi Marie a Pavel; Kysilka Pavel; manželé Lebarovi; Martinová Marie; Navrátilová Ivana, Ing.; Pelikánová Pavla; Popelka Hana a Josef; Štěpánek Petr

Andrlíková Anna; rodina Báčova, Ing. Baláš Josef, Ph. D.; Balášovi  Josef a Marie; Balcarová Marie; Bartoš Jaroslav; Bartošová Alena; Bártová Ludmila; Benedová Blažena; rodina Benešova; Borovský Ladislav; Buchtová Eugenie; Bukáčková Erika; Burešová Jana; Burešová Zdeňka; Cecha Vladimír; Cesnáriková Marie; Cihlářová Marie; Coufal Jiří, RNDr.; Coufal Josef; Coufalová Jiřina; Cupalovi Věra a Jan; Cviček Lubomír; Červený Miloslav; Čiperová Libuše; Čípovi Marta a Jindřich; Dittrich Jan, Bc.; Dittrichová Ludmila; Divoký Jan; Dospělová Ilona; Dubánek Pavel; Dufková Marie; Dvořák Libor; Dvořáková Marie; Dvořáková Ludmila; Dvořáková Marcela; Dvořáková Alena Mgr.; Edlman Pavel; Edlmanová Monika; Fajmonová Lenka; Fejt Jaroslav, JUDr.; Flídr Pavel; Fliedrová Vlasta; Fricová Marie; Gloserovi Marie a Bedřich; Hájek Jiří; Hájek František; Hájková Stanislava; Hanusová Ludmila; Havlát Václav; Havlík Vladimír; Hegr Jan; Hegr Pavel; Hermonová Anežka; Hloušová Marie; Houšková Hana; Hromádková Ludmila; Hrubá Věra; Chotěnovská Věra; Chválová Alena; Janko Emil; Jelínková Romana; Jílek Jindřich; Jílek Jiří; Jílková Danuše, MUDr.; Jiruše Vladimír; Jůza František; Kalánkovi Božena a Ladislav; rodina Šejnohova; Kaprasová Anna; Kastnerová Marta; Kaša Roman; Kašparová Leona, MUDr.; Kladivová Marie, Ing.; Klanic Zdeněk, Ing.; Kolečkářová Pavla; Kopecká Růžena; Kopecká Jana; Kopecký Jan; Kosslerovi Jitka a Pavel, MUDr.; Kotrlovi manželé; Kozlová Jana; Krajsl Karel; Kratochvíl Stanislav, Ing.; Kubešová Emílie; Kučera Josef; Kučerová Věra, Ing.; Kučerová Marie; Kuchta Jaroslav; Kuřovi Marie a Václav; Kvapil Pavel; Kvízová Růžena; Kynclová Vlasta; Kysilka Josef; Lamplotová Marie; Langer Jan; Lapáček Karel; Leinveberová Marie; Leksová Jiřina, rodina Lidmilova; Lněničková Dana; Macků Ladislav; Machová Milada; Marková Kateřina; Martinů Jiří; Mašková Jitka; Matějka Miroslav; Matouš Jan; Matoušová Věra; Matula Jaroslav; Melezínek Josef; Měšťan Stanislav; Mičková Emílie; Dobiášová Eva MUDr.; Navrátil Jiří; Navrátil Václav; Navrátilová Kateřina; Nečasová Růžena; Němcovi Karel a Jana; Neumeister Josef; Neumeisterová Květoslava; Novotná Věra; Odehnalová Jana; Ondroušková Dana; Onesorková Jana; Oplištil Jan; Pachovská Marie; Pávek Karel; Pavlíčková Markéta; Pazderová Alena; Pažoutová Zdeňka; Pešková Marcela; Petrásová Ludmila; Podhorná Anna; Popelková Věra; Poul Eduard; Prchalová Václava; Příhoda Vladimír; Putnar Jan; p. Rejmanová, rodina Náhlíkova; Roušarová Jarmila; Růžičková Jitka; Sedliská Marcela; Sion Zbyšek; Sionová Ludmila; Sodomková Vladimíra; Sodomková Ilona; Stejskal Otakar; Stelzl Jan; Stodola Jiří; Stodola Miroslav; Svobodová Jaroslava; Škrabalová Božena; Šlosr Josef; Štaudová Vlasta; Štěpánek Ladislav; Štorková Irena; Šváb Petr; Švec František; Teplý Jaroslav; Tměj Josef; Trávníček Jiří; Trnka Rostislav; Urbánková Libuše; Valášek Zdeněk; Vápeník Václav; Vavřínová Marie; Večeře František; Vltavský Antonín; Vomáčková Ludmila; Vosýnková Ludmila; Vrabec Ladislav; Zahradník Leoš; Zajícová Věra; Zbytovská Anna; Zezulová Božena; Zindulka Jan; Zolfová Jaroslava; Živnůstková Jitka a další drobnější dárci.

Přispěvatelé na Dům pro Charitu v roce 2019

(veřejná sbírka na Dům pro Charitu, na splátky úvěru a nutnou a opravu Charitního domu IV. - Vrchlického čp. 10 vynesla: 11 245 Kč). Zveřejněni jsou dárci, kteří přispěli částkou 500 Kč a vyšší, a podařilo se jejich jméno a adresu v systému identifikovat.

Bukáčková Erika; Hájek Jiří; Kratochvíl Stanislav, Ing.; Kubešová Emílie; Masná Marta, Ing; Moravcová Ilona a Jaroslav; Pospíšilová Jaroslava

Dárci věcných darů v roce 2019

 • H.R.G. spol. s r. o. – dlouhodobý významný věcný dárce Charity
 • REK plus, s. r. o.– dlouhodobý významný věcný dárce Charity
 • Cukrárna - Oldřich Černý
 • Jitky Kytky
 • Ovoce zelenina „V domečkách“ - Lucie Francová
 • PEKÁRNA BOROVÁ s. r. o.
 • Polabské uzeniny
 • QANTO s. r. o.
 • Stanislav Kotík – Silniční motorová doprava – zprostředkování obchod a služeb
 • T. E.S. s. r. o. Polička    
 • Volf Jan - dlouhodobý významný věcný dárce Charity          

…a stovky anonymních dárců věcných darů do obchodu Fimfárum a oblečení do Humanitního šatníku.

Jakým způsobem nám můžete pomoci?

Pokud nám chcete pomoci, můžete např.:

 • darovat peněžitý dar,
 • věnovat věcný dar,
 • nabídnout svou dobrovolnou práci, pomoc
 • poskytnout zdarma materiál, službu,
 • zprostředkovat užitečné kontakty,
 • předat dobrý nápad, navrhnout novou iniciativu.

Za každou z těchto forem pomoci jsme velmi vděčni a přijímáme ji jako nesamozřejmý a významný dar.

Samozřejmostí je pro nás uzavření darovací smlouvy s každým dárcem a prezentování jeho jména v propagačních materiálech, výroční zprávě i při mimořádných akcích Oblastní Charity Polička.

Právní úprava dárcovství

V případě dárcovství může dárce (fyzická i právnická osoba) použít odečitatelnou položku snižující základ daně (viz zákon 586/1992 Sb. , o daních z příjmu § 15 odst. 1 nebo § 20 odst.8). Daňový odpočet v podstatě znamená, že jednotlivci či firmy, které poskytnou dar neziskové organizaci, si mohou snížit základ daně o hodnotu daru nebo její část.

Dárce – fyzická osoba může použít odečitatelnou položku, pokud celková hodnota darů věnovaných v daném roce je větší než 2% základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 15% hodnoty základu daně.

Chcete přispět poličské Charitě? Kontakt: ZDE