Firemní dárci

 

poděkování za dar g (2)

ROK 2020

Benefiční koncert 2020:

Benefiční výtěžek byl v roce 2020 orámován výtěžkem smluv o reklamě se sponzory, neboť koncert byl z důvodu vládních zdravotních opatření uspořádán pouze v netradiční on-line variantě.  Právě blízkost a vzácná podpora našich sponzorů pro nás byla závazkem a velkým povzbuzením. Celková částka, kterou naši sponzoři podpořili benefici, činila úctyhodných 165.001,- Kč. Účel benefice směřoval k podpoře rozšiřující se služby Domácího hospice sv. Michaela Oblastní charity Polička.

Sponzoři benefičního koncertu: HŠV stroje, a.s.; ABPLAST, s.r.o.; TOMANOVÁ lékárny, s.r.o.; Boštík & synové, s.r.o.; Boštík Jan Instalatér - topenář; I. AGRO Oldřiš, s.r.o.; Pfahnl Backmitttel, s.r.o.; PK ham, s.r.o. - Polabské uzeniny; ORFAST, s.r.o.; STAVOBLOCK system, s.r.o.; František Vomáčka - masérské sužby Lubná; AGRONEA, a.s. Polička; AGROSPEKTRA Polička, s.r.o.; MEDESA, s.r.o.; COBRA TRANSPORT, s.r.o.; SAVOS I, s.r.o.; Stavební sdružení Boštík, s. r. o.; Střechy LIPA, s.r.o.; Štěpař, s r.o.; THT POLIČKA, s.r.o.; Ravensburger Karton, s. r. o.; Zlatovánek, s.r.o.; SKH Sebranice, s.r.o.; TRADEtronic, s.r.o.; MAJT s.r.o. – Enter Polička; FORTECH, s.r.o; RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL, s.r.o.; Optimal-Energy.cz, a.s.

Dobrovolnicky benefiční koncert podpořili: Kobelka Milan, Zavoral Milan; Zerzán Marek; Zavoral Jaroslav, Petr Klein, Ing. 

Věcná podpora Turnaje v pétanque: 

MASO UZENINY POLIČKA, a.s.; Ravensburger Karton s.r.o.; Elčkner s.r.o.; JIP východočeská a.s. – Prodejna Cash & Carry Polička; AGRICOL s.r.o. Polička.

Věcná podpora Dušekvízování: 

JIP potraviny Cash&Carry, a.s. – prodejna Polička 

Projekt „Když je kyslík nad zlato“ v rámci Burzy filantropie 2020 podpořili tito donátoři:

ABPLAST, s.r.o.; Město Jevíčko; TPR, s.r.o.; VHOS, a.s.; Pardubický kraj; Nadace J&T.

ŠKODA AUTO a.s. v rámci grantového programu MOBILITA:

ŠKODA AUTO a.s. v rámci grantového programu MOBILITA se rozhodla darovat 100 osobních vozů Škoda Octavia Combi organizacím, které právě tyto potřebné služby zajišťují, a to především terénním způsobem. Jeden z těchto vozů získala také Oblastní charita Polička pro potřeby služeb CHOS a DHP.

Gymnázium Polička a společnost MEDESA care, s.r.o.

Gymnázium Polička a společnost MEDESA care, s.r.o. podpořily Oblastní charitu Polička v rámci studentského sportovního projektu „Pohni se“ částkou 11.310,- Kč.

 

Další firemní dárci - právnické osoby v roce 2020:

Významní dárci Charity: Dobiášová Eva MUDr.; Haman Jaroslav MUDr.; Kašparová Leona MUDr.; Klub českých turistů Polička; Optimal Computers s. r. o; Ordinace Pávek s.r.o.; Římskokatolická farnost Polička; Stomatologie Ševčík s.r.o.; Skupina MEDESA (MEDESA care s. r. o.; MEDESA s. r. o.); ŠVANDA spol. s. r. o.; Tanza s. r. o.; ProjectSoft HK, spol. s r. o.

 

 ROK 2019 

Naše charita získala podporu od těchto firemních subjektů - dárců:

 • ABPLAST, s. r. o. – dlouhodobý významný dárce Charity
 • ProjectSoft HK a. s. – dlouhodobý významný dárce Charity
 • Psychiatrická ambulance Polička s. r. o. - MUDr. Jarmila Novotná – dlouhodobý významný dárce Charity
 • Římskokatolická farnost Polička – dlouhodobý významný dárce Charity
 • Skupina MEDESA (MEDESA s. r. o.; MEDESA CARE s. r. o.) – dlouhodobý významný dárce Charity
 • Stomatologie Ševčík s. r. o.
 • ZŠ Na Lukách - třída 6. B. 

Naše akce měly sponzorskou podporu:

Benefiční koncert s interpretem Pavlem Helanem:

OSOBNÍ ZÁŠTITA benefice: PAVEL ŠOTOLA, radní Pardubnického kraje

GENERÁLNÍ SPONZOŘI benefice:

SPONZOŘI benefice:

Sponzoři Charitního běhu Jarmila Běhoděje:

Charitní běh Jarmila Běhoděje - 25 000 Kč, bude použito na pohybovou a taněční terapii pro klienty AC dílene a Denního stacionáře v roce 2019/2020.

 • ABPLAST s. r. o.
 • CK KOTOUR
 • Ladislav Cacek
 • Fit & Fun Studio Polička
 • Jiří Pikula – Kompletní vybavení dílen a autoservisů
 • K & K servis CZ, s. r. o.
 • Milan Beneš
 • NACKO Group s. r. o.
 • Popelka Josef
 • UHELNÉ SKLADY POLIČKA ŠVANDA spol. s. r. o.
 • ŠTĚPÁNEK řeznictví s. r. o.

 

 

Jakým způsobem nám můžete pomoci

Pokud nám chcete pomoci, můžete např.:

 • darovat peněžitý dar,
 • věnovat věcný dar,
 • poskytnout zdarma zboží, materiál, služby,
 • zprostředkovat užitečné kontakty,
 • předat dobrý nápad, navrhnout novou iniciativu.

Za každou z těchto forem pomoci jsme velmi vděčni a přijímáme ji jako nesamozřejmý a významný dar.

Samozřejmostí je pro nás uzavření darovací smlouvy s každým dárcem a prezentování jeho jména v propagačních materiálech, výroční zprávě i při mimořádných akcích Oblastní Charity Polička.

 

Potvrzení daru - informace zde

 

Právní úprava dárcovství

V případě dárcovství může dárce (fyzická i právnická osoba) použít odečitatelnou položku snižující základ daně (viz zákon 586/1992 Sb. , o daních z příjmu § 15 odst. 8 nebo § 20 odst.8). Daňový odpočet v podstatě znamená, že jednotlivci či firmy, které poskytnou dar neziskové organizaci, si mohou snížit základ daně o hodnotu daru nebo její část.

Dárce – právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit aspoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 2% základu daně. Pokud dárce chce uplatnit odečitatelnou položku, musí mít potvrzení od obdarovaného o poskytnutí daru, jeho hodnotě a účelu (darovací smlouvu, doklad o převzetí daru apod.). Pokud bude dárcem jiná nezisková organizace, nelze její základ daně snížit o tuto odečitatelnou položku. Pokud je dárce plátce DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem DPH. Tato daň je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Právní úprava sponzorství

Sponzorování jako reklama – náklady (výdaje) na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky „dary„ tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši. Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí „cena„ za reklamu obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním).

Oblastní charita Polička není zařízení s chráněnými pracovními místy, proto při nákupu výrobků nelze uplatňovat náhradní plnění.