Podporují nás

Oblastní charita Polička je nezisková organizace. Svoji sociální činnost financuje z těchto základních zdrojů:

Evropská unie

Investiční projekt pro Denní stacionář a Osobní asistenci

MAS  - logo OP

Projekt: Stavební úpravy a nástavba budovy Oblastní charity Polička čp. 10 na ul. Vrchlického v Poličce, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0009187 je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšit efektivitu sociálních služeb, a tím uspokojit stále se zvyšující počet uživatelů terénních i ambulantních sociálních služeb v ORP Polička.


Investiční projekt pro Charitní pečovatelskou službu, Šanci pro rodinu a Otevřené dveře

MAS  - logo OP

Projekt: Pořízení automobilů pro Oblastní charitu Polička za účelem rozšíření terénních sociálních služeb na území MAS Poličsko, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_072/0008726 je spolufinancován Evropskou unií.

Pořízením automobilů pro Oblastní charitu Polička rozšířit terénní sociální služby na území MAS Poličsko.

 

Projekt pro Občanskou poradnu

Logo OPZ barevné

Projekt: Rozšíření poskytování služeb Občanské poradny pro klienty v oblasti Poličska a Bysterska registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007489 je spolufinancován Evropskou uníí.

Rozšíření poskytování služeb Občanské poradny pro klienty v oblasti Poličska a Bysterska.

 

Projekt pro Šanci pro rodinu

Logo OPZ barevné

Projekt: Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III., registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589 je spolufinancovám Evropskou unií.

Zajištění sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi vymezené v § 65 Zk č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na území Pardubického kraje.

Projekt pro AC dílny

Logo OPZ barevné

Projekt: Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III., registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589 je spolufinancovám Evropskou unií.

Zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny v rozsahu základních činností vymezených v § 67 Zk č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na území Pardubického kraje.
 

Grantový program ŠKODA AUTO - Program MOBILITA

V rámci tohoto programu obdržela OCHP darem osobní vůz ŠKODA Octavia Combi 

Vyhlašovatel grantového programu - společnost Škoda Auto a.s., odborný garant grantového procesu - Nadace rozvoje občanské společnosti, cíl programu - darováním celkového počtu 100 vozů podpořito100 organizací zajišťujícíh zdravotní a sociální služby především terénním způsobem.  

Vůz darovaný Oblastní charitě Polička výrazně přispěje ke spolehlivosti zajišťování služeb v rámci Charitní ošetřovatelské služby a Domácího hospice sv. Michaela.   

škoda auto pomáhá obrázek 970x210 px

 skodaautopomaha-logo

Ostatní služby

Denní stacionářCentrum náhradní rodinné péčeObčanská poradnaNízkoprahové denní centrum, Charitní pečovatelská služba, Otevřené dveře a Osobní asistence jsou financovány z:

dotací Pardubického kraje                       příspěvku města Poličky

                                                             Pardubický kraj s nápisem                                 Polička s čárkou

a dále z příspěvků  měst a obcí.

Další zdroje financování

Tyto zdroje využíváme v souladu s deklarovanými záměry, především na rozvojové a investiční aktivity (např. na nákup a obnovu vozového parku, pořizování zázemí pro služby a na jeho údržbu, splátky úvěru na pořízení nemovitosti apod.)

Dárcovství a sponzoring

Vaše dary používáme v souladu s dárcovskou smlouvou na rozvojové aktivity nebo na podporu činnosti Oblastní charity Polička či některé z jejích služeb.

individuální dárci nadace             sponzoři
firemní dárci                

 

Další zdroje financování:

úhrady zdravotních  pojišťoven za poskytnuté zdravotní služby, úhrady od klientů za poskytnuté sociální služby, zisk z prodeje v obchodu Fimfárum, zisk z prodeje výrobků AC dílen, výnosy tříkrálové sbírky,benefiční akce, dary.

V minulých letech nás podpořili: