Otevřené dveře

 

Jak Otevřené dveře pomáhají

1.    Pomáhají lidem s duševním onemocněním uplatňovat svá práva a hájit oprávněné zájmy, a obstarávat osobní záležitosti.Budu-li si přát, Otevřené dveře mi pomohou s:

Budu-li si přát, Otevřené dveře mi pomohou s:

 • zvládnutím hospodaření s finančními prostředky a nakládání s majetkem
 • řešením dluhů a exekucí
 • uzavíráním smluv
 • náležitým využitím sociálních dávek a jiných výhod
 • zajištěním platnosti osobních dokladů
 • uplatňováním občanských a politických práv
 • ochranou před zneužitím

2.    Nabízejí seberealizaci.

Bude-li mým přáním, v Otevřených dveřích získám:

 • znalosti a dovednosti uplatnitelné při studiu nebo rekvalifikaci
 • podporu při přípravě a výkonu zaměstnání
 • rozvinutí svých oblíbených činností - ruční práce, sport, hudbu…

3.   Pomáhají se zajištěním kontaktu duševně nemocného se společenským prostředím

Bude-li mým zájmem, mohu si procvičit nebo zlepšit:

 • orientaci v čase, místě a lidech
 • srozumitelnost svého vyjadřování
 • schopnost navázat a udržet přátelské, sousedské a jiné vztahy
 • využívání běžných veřejných služeb (nakupování, pošta, banka, knihovna…)
 • své zapojování do dalších aktivit (kino, restaurace, sport, klubové aktivity…)

4.    Posilují rodičovské kompetence.

Jsem-li rodičem, mohou mě Otevřené dveře podpořit při:

 • zajišťování plnění školních povinností dětí
 • zajištění péče o dítě
 • udržování zdravotního stavu dítěte a předcházení rizikům spojeným s onemocněním.

5.     Pomáhají v péči o sebe sama.

Budu-li potřebovat, mohou mi Otevřené dveře pomoci s:

 • péčí o zdraví a bezpečí (budu vědět, jak se co nejlépe zotavovat ze svého onemocnění, naučím se opatření pro zajištění svého bezpečí, dodržovat léčebný režim, provádět jednoduchá ošetření, znát zásady zdravé výživy…)
 • zajištěním stravování (s nakupováním potravin, zajištěním dodavatele stravy, s přípravou stravy a nápojů)
 • péčí o moji domácnost (s úklidem a údržbou domácnosti, obsluhou domácích spotřebičů), udržením tepelné pohody v bytě nebo domě (větrání, topení, obsluha karmy, radiátorů), nakládáním s odpady, péčí o ošacení, obuv, prádlo, péčí o lůžko (ustlání, povlékání) a zabezpečením záležitostí spojených s bydlením (odpočet vody, plynu…)
 • zvládáním běžných úkonů péče o sebe sama (s oblékáním, obouváním, celkovou úpravou vzhledu a posouzením, co je potřeba nakoupit)
 • osobní hygienou (prováděním běžné hygieny, používáním kompenzačních pomůcek)

6.    Podporují lidi s duševním onemocněním a jejich blízké v jejich těžké situaci, pomáhají jim se v ní  zorientovat a opět začít žít plnohodnotný život.

 

Obrazová procházka Otevřenými dveřmi

Otevřenédveře vydávají měsíčně newsletter. Máte -li zájem ho odebírat, požádejte vedoucího služby GwR 

Jsme na facebooku

Více informací dostanu ZDE od vedoucího Otevřených dveří 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás