Domácí hospic sv. Michaela

Jak domácí hospic slouží 

Umožňuje:

 • těžce nemocnému člověku strávit poslední chvíle života ve svém přirozeném prostředí v okruhu svých blízkých
 • nabízí službu lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychoterapeuta a v případě zájmu také  duchovního
 • vychází z doporučení lékaře, přání a potřeb nemocného i pečující rodiny
 • poskytuje nemocnému paliativní péči, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým
 • smrt ničím neuspišuje ani neoddaluje
 • nabízí  poradenství, podporu blízkých osob během doprovázení nemocného i po jeho smrti
 • může tak zajistit, že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí a utrpením.

Poskytuje:

 • odbornou sesterskou péči formou návštěvní a telefonní služby 24 hodin denně dle ordinace lékaře a potřeb nemocného (podávání léků, pomoc při tlumení bolesti a dalších příznaků nemoci, převazy, péče o stomie, péče o výživu a hydrataci…). Sestra konzultuje změny zdravotního stavu nemocného s lékařem domácí hospicové péče 24 hodin denně.
 • odbornou lékařskou péči v domácím prostředí nemocného
 • zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného a komunikace s ním
 • zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek a pomoc s jejich výběrem
 • podporu a poradenství sociálního pracovníka v sociální oblasti (informace o příspěvcích a dávkách sociální podpory, sociálních službách a jejich poskytovatelích) a v otázkách souvisejících s péčí o umírající
 • podporu a pomoc psychoterapeuta pro nemocného i pečující rodinu a pozůstalé
 • v případě zájmu kontakt s duchovním
 • pomoc se zprostředkováním specializovaných sociálních a zdravotních služeb (osobní asistence, pečovatelská služba, občanská poradna, služby kamenných hospiců…)
 • pomoc rodině po úmrtí pacienta

Podmínky přijetí: 

 • svobodné rozhodnutí nemocného a jeho blízkých zůstat v domácím prostředí a souhlas s poskytováním paliativní péče
 • zajištění přítomnosti a péče rodiny nebo jiné blízké osoby u nemocného 24 hodin denně. Péčí 24 hodin se rozumí, že nemocný nezůstane sám.
 • aktivní spolupráce s praktickým lékařem nemocného
 • bydliště nemocného v době poskytování domácí hospicové péče v těchto obcích: Borová, Březiny, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Lubná, Lezník, Oldříš, Polička, Pomezí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Sádek, Sebranice, Stašov, Střítež, Široký Důl, Telecí

Dokumenty ke stažení

Další charitní služby doplňující hospicovou péči:

Více informací dostanu ZDE od vrchní sestry Domácího hospice sv. Michaela

 

Domácí hospic sv. Michaela je financován

ze zdravotního pojištění pacienta. Oblastní charita Polička má uzavřenu smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, ZPMV, VoZP, ČPZP

z Tříkrálových sbírek Oblastní charity Polička

a z příspěvků pacienta