Charitní ošetřovatelská služba

 

Jak Charitní ošetřovatelská služba slouží

1.   Zabezpečuje zdravotní péči o pacienta v jeho domácnosti

2.   V domácím prostředí může pacientovi poskytnout tyto zdravotní úkony:

 • ucelenou péči o nepohyblivého pacienta
 • ošetřovatelskou rehabilitaci a nácvik soběstačnosti
 • aplikaci injekcí
 • aplikaci a zaučení pacienta a jeho rodiny v aplikaci inzulínu
 • převazy pooperačních ran, proleženin a bércových vředů
 • odběry krve a jiného biologického materiálu
 • péče o stomie (kolostomie, nefrostomie, tracheostomie)
 • infuzní terapie k zajištění hydratace pacienta
 • měření fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, glykémie apod.)
 • péče o umírající prostřednictvím Domácího hospice sv. Michaela
 • peritoneální dialýza (pouze u pacientů zdravotních pojišťoven ZPMV, VoZP, ČPZP)

Další charitní služby navazující na Charitní ošetřovatelskou službu:

Více informací dostanu ZDE od vrchní sestry Charitní ošetřovatelské služby

Charitní ošetřovatelská služba

je financována ze zdravotního pojištění pacienta:

Oblastní charita Polička má uzavřenu smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, ZPMV, VoZP, ČPZP

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás