II.

Hlavní budova, Vrchlického 16

Vlastní budova poličské Charity

Pořízena v září 2017 

Budova je ve velmi dobrém stavebně technickém stavu. Od ledna 2018 v ní sídlí správa Oblastní charity Polička a čtyři terénní sociální služby.

 Zde sídlí:

Dům II.