IV.

Nová budova, Vrchlického 10

Vlastní budova poličské Charity

Pořízena v září 2014 

Budova se opravuje. V prosinci 2014 se do ní nastěhovalo středisko Šance pro rodinu a Centrum náhradní rodinné péče, v lednu 2015 přesídlily z pronajatých prostor v Tylově ulici Otevřené dveře a v únoru Osobní asistence. Probíhají dokončovací práce v přízemí - cvičná kuchyň pro klienty AC dílen, Denního stacionáře, Otevřených dveří a Šance pro rodinu a zázemí pro Otachar, s. r. o.

Na pořízení a opravu třetího charitního domu Charita vyhlásila v roce 2014 veřejnou sbírku Dům pro Charitu a v roce 2016 na projekt a kompletní rekonstrukci třetího charitního domu veřejnou sbírku Projekt charitní dům.

Za Vaše příspěvky děkujeme!

Zde od ledna 2018 sídlí:

Dům IV.