Zpravodaj

Pro přátele, příznivce, dobrovolníky, dárce a sponzory od podzimu 2010 vydává naše organizace dvakrát ročně Zpravodaj poličské Charity, v němž čtenářům přibližuje svoji činnost a poskytuje aktuální informace přímo od zdroje. Zde Vám předkládáme k nahlédnutí vydání od změny grafického stylu tohoto časopisu v roce 2015.