Kontakty

Půjčovna zdravotních pomůcek Polička

Tel.: 604 468 364, 733 624 931
Vrchlického 16, Polička, 572 01
Vedoucí služby: Šárka Pešinová - administrativní správce Půjčovny pomůcek, účetní Oblastní charity Polička
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: krátkodobé i dlohodobé zapůjčení kompenzačních pomůcek ( např. invalidní vozík)
Fakultativní služby: NE

Půjčovna zdravotních pomůcek

  • Co nabízíme? V Půjčovně zdravotních a kompenzačních pomůcek je možné zapůjčit do domácnosti pro potřebnou osobu pomůcky na nezbytně nutnou dobu, dokud se jeho zdravotní stav nezlepší či dokud si nepořídí pomůcky vlastní.
  • Je služba placená? Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány na základě smlouvy za půjčovné dle ceníku.
  • Komu js služba půjčovny určena? Služba je určena široké veřejnosti.
  • Kdy je půjčovna otevřena? Půjčovna je otevřena každý všední den od 8:00 do 14:30 hod. po telefonické domluvě na výše uvedených telefonních číslech. 
  • Pro jaký region půjčovna působí? Půjčovna působí pro Poličsko a po dohodě v návaznosti na situaci a možnosti také v širším regionu.   

Půjčovna pomůcek navazuje na další charitní služby.

Půjčovnu pomůcek podporuje:

Město Polička, nadace, dárci, sponzoři, benefice Charity, Tříkrálová sbírka

 

 

 

Seznam lidí

Šárka Pešinová - administrativní správce Půjčovny pomůcek, účetní Oblastní charity Polička
David Rokos - technický správce Půjčovny pomůcek
Mgr. Martin Dvořák - ředitel Oblastní charity Polička