Služby pro lidi s mentálním postižením

ACDAC dílny

Pracovní dílny pro dospělé lidi s lehkým až středním mentálním postižením.

 

DSDenní stacionář

Je místo, kde se během dne postaráme a nabídneme program dospívajícímu nebo dospělému člověku s mentálním postižením.

 

Další navazující služby:

  • Osobní asistence - je intenzivní a individuální pomoc osobního asistenta konkrétnímu zdravotně postiženému člověku v prostředí, kde tuto pomoc potřebuje poskytnout.
  • Charitní pečovatelská služba - je individuální pomoc pečovatelky konkrétnímu zdravotně znevýhodněnému člověku v jeho přirozeném prostředí, kde tuto pomoc potřebuje poskytnout, tedy především doma.

Další možnosti pro lidi s mentálním postižením: