Vývoj Charity

1. červen 1992:  vznik Farní charity Polička - středisko Domácí péče (později Charitní ošetřovatelská služba, sídlila na ulici Pálená)

Charitu vedla Jana Stodolová

rok 1997: zahájení provozu Denního stacionáře v Charitním domě II.

Charitu vedl Bc. Jan Stodola

rok 1998: zahájení provozu Krizového centra v Charitním domě II. (později se z něho vyvinula Občanská poradna a Nízkoprahové denní centrum) 

Charitu vedl Ing. František Grundloch

20. květen 2005: slavnostní zahájení provozu Denního stacionáře v nové budově (později Charitní dům I.) Domácí péče se stěhovala z ulice Smetanova do Charitního domu II.

Charitu vedla Mgr. Markéta Šafářová

květen 2006: zahájení činnosti Otevřených dveří (v Charitním domě II.)

1. 6. 2007: Farní charita přejmenována na Oblastní charitu Polička. V souladu se zákonem 108/2006  Sb., se vymezily následující služby:

  • Denní stacionář se rozdělil dle míry postižení klientů na AC dílen a Denní stacionář
  • Domácí péče se rozdělila na Charitní ošetřovatelskou službu (zdravotní služba) a Charitní pečovatelskou službu (sociální služba)
  • Občanské poradenství se rozdělilo na Občanskou poradnu a Nízkoprahové denní centrum

září 2008: zahájil provoz terapeutický obchod Fimfárum (nejprve v Eimově ulici, o rok později v Masarykově ul.)

Ředitelku zastupovala Ing. Štěpánka Dvořáková

září 2010: vzniklo středisko Osobní asistence (v pronajatých prostorách a do pronajatých prostor přesídlily Otevřené dveře)

únor 2011: vzniklo středisko Šance pro rodinu (sídlilo v Charitním domě II.)

leden 2013: vznikla služba Centrum náhradní rodinné péče (sídlilo v Charitním domě II.)

16. září 2013: vznikla dceřiná společnost Otachar, s. r. o. (sídlila v Charitním domě I.)

6. září 2014: koupen pro charitu další dům (Charitní dům III.)

14. září 2014: zahájil činnost Domácí hospic. sv. Michaela (sídlo v Charitním domě II.)

20. 5. 2015: slavnostní zahájení provozu v Charitním domě III. a vznik Cvičné kuchyně. Došlo k velkému přesouvání služeb z přeplněných budov a z podnájmů.

 Charitu vedla Mgr. Markéta Šafářová

 

Podpořte nás