Víkend pro pracovníky 2017

Zdolání Buchtova kopce, prohlídka městyse Sněžné, návštěva galerie či bonsajové zahrady nebo rychlá tůra přes Jimramovské Paseky, patřily k zážitkům pracovníků poličské Charity o víkendu 8. - 10. září 2017 v Daňkovicích. Čas určený k zastavení, načerpání sil a zažití okamžiků jednoty mezi pracovníky i středisky charitních služeb, vyplnily také přednáška historika a teologa Tomáše Petráčka na téma "Problematické kapitoly církevních dějin a co s nimi“, tři důchovní minislůvka p. Milana Romportla z Borové o  kolegialitě, spolupráci a přátelství, společně slavená mše svatá za charitní pracovníky a jejich rodiny a posezení u ohně a u společného stolu. Nabídku využily tři pětiny zaměstnanců Oblastní charity Polička, a jak uvidíte na fotografiích, dokázaly si ji užít.