Nízkoprahové denní centrum v novém

Nízkoprahové denní centrum -služba pro bezdomovce poskytovaná Oblastní charitou Polička, v polovině ledna 2019 přesídlila z Vrchlického ulice do nových prostor na ulici Střítežská 399, Polička.

Unimobuňku poskytnutou městem Polička dokázali pracovníci v sociálních službách proměnit v čisté, světlé a teplé místo, kde lidem bez střechy nad hlavou mohou nabídnout: jídlo, možnost spočinout, vypovídat se a konzultovat své sociálně-právní otázky. Dále je zde zřízeno místo k udržování osobní hygieny - k oholení se a osprchování, včetně příležitosti vyměnit si prádlo a obuv. Je to zkrátka prostor, kde lidé z ulice dostanou šanci tak říkajíc „postavit se na nohy a nadechnout se“. Službu jsme nově rozšířili i o možnost vyprání prádla.

Vše výše uvedené služby Nízkoprahové denní centrum poskytuje zdarma – s ohledem na krizový stav lidí na ulici. Provozní doba je v pracovní dny od 8,00 do 13,00 hodin. Středisko jsme oficiálně otevřeli 14. ledna 2019,  potřebným se věnuje vyškolený personál. Můžete se přijít podívat.                   

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás