Denní stacionář ve svém

Celou dobu existence, od rozštěpení Denního staionáře na AC dílny a Denní stacionář v roce 2007, působila obě střediska ve společných prostorách Charitního domu I.  Ale zatím co AC dílny měly své oddělené terapeutické dílny (dřevodílnu, keramiku a výtvarku), klienti Denního stacionáře se museli spokojit jen se společenskou místností, kde probíhaly jejich samostatné aktivity a zároveň veškeré akce společné pro obě střediska. Přitom klienty Denního stacionáře charakterizuje těžší mentální případně i zdravotní postižení a klidnější oddělený prostor by potřebovaly potřebovali. Zároveň narůstala denní docházka klientů v obou službách. Dům začal "praskat ve švech".

Léta se táhnoucí nedostatek vyřešila až akce Kulový blesk, spuštěná na podzim loňského roku. Její završení proběhlo právě dnes 6. března 2018 slavnostním otevřením samostatných prostor Denního stacionáře.

Kde jsme vzali prostory:

  • Koupili jsme další charitní dům Vrchlického 16, kam se z Charitního domu I. přestěhovala celá správa Charity.
  • Vystěhovali jsme čtyři terénní sociální služby z Charitního domu III.a přestěhovali je rovněž do nového domu.
  • Do uprázdněných míst Charitního domu III. jsme nastěhovali dvě terapeutické AC dílny (jedna odešla z Charitního domu I. a druhá nově vznikla).
  • V Charitním domě I. se tímto vyprázdnilo celé první patro, kam se mohl nastěhovat Denní stacionář. V přízemí zůstaly dvě terapeutické AC dílny a společenská místnost pro obě střediska.

Přejeme klientům i pracovníkům Denního stacionáře klidné, podnětné a činorodé spolužití s AC dílnami v novém.

Štěpánka Dvořáková

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás