Čtyři auta z evropských fondů pomohou se službami

https://policka.charita.cz/res/archive/039/004499_05_063092.jpg?seek=1553675635

Projekt: Pořízení automobilů pro Oblastní charitu Polička za účelem rozšíření terénních sociálních služeb na území MAS Poličsko, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_072/0008726 je spolufinancován Evropskou unií.

Pořízením automobilů pro Oblastní charitu Polička rozšířit terénní sociální služby Otevřené dveře, Charitní pečovatelská služba a Šance pro rodinu na území MAS Poličsko.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 31. května  jsme si do poličské Charity přivezli tři nová auta - Sandera, na posílení terénních služeb: Charitní pečovatelské služby, Šance pro rodinu a Otevřené dveře. Dvě z aut nahradí dva vyřazené automobilové stařečky Škodu Fabia (2002) a Renault Storia Van (2007), třetí rozšíří vozový park. Do konce června k nim přibude ještě jedno - silnější vozidlo, které má posílit nedostačující vozový park služby Šance pro rodinu a sloužit také k na nutným výjezdům na delší vzdálenosti.

Na nákup vozů jsme získali prostředky z fondů EU - MAS ve výši 1 343 053 Kč, 70 687 korunami se na projektu podílí  Oblastní charita Polička svými prostředky. 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás