Čas pro neobyčejné zážitky 2018

Čas pro neobyčejné zážitky v Oblastné charitě Polička se vydařil skvěle. Do Charitního domu II. celý večer proudily zástupy lidí, aby si prohlédli novou budovu, k návštěvě náležitě vyzdobenou. Poseděli a nechali se pohostit na terasách a za setmění hráli s pořadateli "hru" na Tajemství parkánové zdi. Tím bylo vystoupení žesťové kapely Small band, která za muzikantsky velmi obtížných podmínek - ve tmě, na lešení a v netradičním postavení, kdy se hudebníci jen minimálně navzájem slyšeli, zahrála muzikálové a  filmové melodie. Jejich nepohodlí bylo daní za divácky atraktivní projekci stínů, která se promítala na kamenném zdivu hradeb. Byl to skutečně podivuhodný zážitek.  

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás