Anton Mészáros pro Charitu

Významný hudební skladatel Anton Mészáros uspořádal v sobotu 13. dubna 2019 v obci Telecí koncert, jehož výtěžek věnoval na činnost Oblastní charity Polička.

V Telecím, v této malebné vesnici v lůně Českomoravské vysočiny autor sdílí s místními občany část svého života jako chalupář. Svým koncertem, který ve spolupráci s vedením obce uspořádal, představil sousedům a dalším posluchačům své nesporné autorské i interpretační umění, když na průřezu období od renesance do současnosti přednesl své skladby v mnoha různých hudebních žánrech. Zároveň se rozhodl podpořit neziskovou organizaci, která v regionu působí a tip padl na Oblastní charitu Polička. Ta s vděkem výtěžek 3 352 Kč z dobrovolného vstupného převzala 23. dubna 2019 z rukou pana starosty Jaroslava Šimona. Zároveň je potěšena, protože pan Mészáros, který je proslulý i jako zdatný nevidomý běžec maratónu projevil zájem o účast v Charitním běhu Jarmila Běhoděje. Budeme velmi poctěni, když svou účastí ozdobí i tuto sportovní charitní akci.

Štěpánka Dvořáková

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás