Anděl Páně pro koledníky

Filmovou pohádku Anděl Páně II. v neděli 29. ledna 2018 ve velkém sále Tylova domu Polička shlédlo ve dvou promítacích cyklech 447 koledníků, vedoucích skupinek a dalších pomocníků tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Polička. Na odpolední termín dorazily děti ze vzdálenějších obcí, podvečerní čas byl vyhrazen Poličákům a koledujícím z blízkých vesnic. 

Před oběma projekcemi se někteří diváci mohli zahlédnout v promítané osmiminutové prezentaci, retrospektivním ohlédnutí za letošním koledováním a vyslechli si poděkování koordinátorů, tentokrát provedené ve verších.

Kino pro koledníky je poděkováním, k němuž se každoročně připojuje také město Polička a je završením a závěrečnou tečkou za osmnáctým ročníkem této největší veřejné sbírky v naší zemi.

Více o tříkrálové sbírce se dozvíte ZDE