Adventní výstava měla "o kolečko víc"

Na téma "Betlém, město Davidovo", proběhla v pátek 30. listopadu 2019  výstava S vůní vanilky místní oblastní charity, která v městě Polička zahajuje adventní dobu. 

Velký zájem návštěvníků organizátory opětovně utvrdil, že koncept programu poskládaný z vyprávění pánů farářů na vánoční téma, představení pozapomenutých řemesel, nápaditá výzdoba a možnost drobného nákupu za rozumnou cenu, jsou pro lidi přitažlivé. 

Letos se dekorace odvíjely od mistra koláře, který v jedné z dílen předváděl svou dovednost. Proto to v budově Charitního domu I. vypadolo, jako bychom měli "o kolečko víc". Zvláště děti si užívaly i druhého mistra řemesel, jenž ukazoval práci s kůží. Mnohým z přihlížejících dovolil úderníkem vytvářet do hověziny zajímavé tvary, což se ukázalo být nepřekonatelným zážitkem. 

Po dopoledním návalu dětí ze škola se stav trochu uklidnil, takže v budově začalo být volněji. Řada dětí se však vracela ještě odpoledne a přiváděla s sebou své rodiče a prarodiče. Chtěly si znovu poslechnout drama o Davidovi a Goliášovi vyprávěném, pány faráři i získat trochu víc prostoru pozorovat, či si něco sami vyzkoušet s pány řemeslníky.

Jako každý rok domem prošlo od 8 do 17 hodin bez mála 600 lidí.

Děkujeme za Vaši návštěvu.