Dům pro Charitu - veřejná sbírka zahájena 30. 10. 2014.

 

ÚČEL SBÍRKY:

Veřejná sbírka "Dům pro Charitu" je určena na splátky úvěru, kterým byla financována koupě domu čp. 10 ve Vrchlického ulici v Poličce a na jeho nutné opravy.

Nové prostory umožnily fungování sociálních služeb: Šance pro rodinu, Osobní asistence, Centra pro náhradní rodinnou péči, Otevřené dveře, Charitní pečovatelské služby a cvičné kuchyně pro klienty Charity. 

  • 100 % výtěžku veřejné sbírky je použit na účel "Dům pro Charitu".
  • Veřejná sbírka je osvědčena 23. 10. 2014 Krajským úřadem Pardubického kraje č. j.: KrÚ 67614/2014.  

Dne 21. 6. 2018 byl Charitní dům Vrchlického čp. 10 SPLACEN!!!

 

STAV SBÍRKOVÉHO KONTA 

Nyní k 31. 1. 2019 je na sbírkovém účtu nashromážděno 46 679 Kč. 

 

Číslo účtu sbírkového konta je:

3660304329/0800 u České spořitelny, a. s.

Pokud jste přispěli po termínu 21. 6. 2018, použijeme Váš dar na některou nutných oprav, které se v souvislosti s provozováním Charitního domu VI. (Vrchlického čp. 10) neustále průběžně vyskytují.

Potřebujete-li  potvrzení pro Vaše daňové účely, nezapomeňte při platbě uvést své jméno, příjmení  a adresu, kam máme potvrzení poslat. 

 

POUŽITÍ SBÍRKY: 

  • Dne 21. června 2018 byla z výtěžku veřejné sbírky Dům pro Charitu uhrazena mimořádná splátka úvěru 92 700 Kč. DŮM JE SPLACEN!!!
  • Dne  27. ledna 2018 byla z výtěžku veřejné sbírky Dům pro Charitu uhrazena mimořádná splátka úvěru 215 000 Kč.
  • Dne 19. září 2017 byla z výtěžku veřejné sbírky Dům pro Charitu uhrazena mimořádná splátka úvěru 168 000 Kč.
  • Dne 16. ledna 2017 byla z výtěžku veřejné sbírky Dům pro Charitu uhrazena mimořádní splátka úvěru 300 000 Kč.
  • Dne 27. srpna 2015 byla z výtěžku veřejné sbírky Dům pro Charitu uhrazena mimořádná splátka úvěru 270 000 Kč. 

 

NEDOSTALI JSTE POŠTOU POTVRZENÍ NA DAR VYŠŠÍ NEŽ 500 KČ?

Pravděpodobně jste při platbě neuvedli adresu, kam Vám máme potvrzení poslat. Nevadí. Kontaktujte Štěpánku Dvořákovou. Vše napravíme.

 

DÁRCI NA DŮM PRO CHARITU

 

VYÚČTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY:

Protokol z kontroly veřejné sbírky 2018

Protokol z kontroly veřejné sbírky 2017

Protokol z kontroly veřejné sbírky  2016

 

KAM DÁL? 

Dům je splacen

Tři dny prezentací pro čtyři domy

Umění a aukce pomohly Charitě

Připravuje se Nebeská aukce

Tak jsme dostopovali

Charita a čtvrtý dům?

Burza filantropie

Vybílili sbírkový účet

Vy jste to dokázali !!!!

Nový charitní dům uváděn do provozu

Naše domy

Aktuality

Dopis do domácností

Odůvodnění potřebnosti sbírky

 

Další veřejná sbírka na rekonstrukci charitního domu čp. 10: Projekt charitní dům.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás