Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Hodnoty dneška?

Hodnotou, dnes snad mediálně a společensky nejvíce propagovanou, je schopnost se prosadit a zaujmout dominantní postavení. Jasné vymezení vůči druhým za účelem zisku, jež je hlavním cílem skloňovaným ve všech pádech.

Verisáž výstavy Barevné doteky ve svitavské Fabrice

Vernisáže výstavy obrazů osob s mentálním postižením se zúčastnil i jeden z autorů Jakub Burda. Jeho obrázky a barevné objekty se velmi líbily ve Svitavách, ale také, jak nám bylo sděleno, poutaly zájem v předcházejícím městě, kam výstava doputovala, v Chrudimi.

 

Výstavu můžete shlédnou ve vestibulu svitavské Fabriky až do 31. března 2011.

 

       

 Na vernisáži promluvil i radní PK Mgr. Brýdl                     

 Reprezentovat bylo trochu únavné

Taneční skupina v charitě

Rozhovor s tanečníky, účastníky programu Život je jen náhoda, osob s mentálním postižením

Dar studentů poličské charitě

K humanitě a společenské odpovědnosti je třeba mladé lidi vychovávat

Barevné doteky ve Svitavách

Slavnostní vernisáží dne 1. března 2011 ve třináct hodin ve svitavské Fabrice bude zahájena putovní výstava obrazů Barevné doteky, vytvořených osobami s mentálním postižením z Německa a Čech. Po té, co byla zahájena v září 2010 v Poličce, prošla městy Pardubice, Přelouč, Olomouc a Chrudim, se opět vrátila do regionu.

Kolekce obrazů vytvořených osobami s mentálním postižením z německého charitního zařízení v Eissingeru  doplnily svojí tvorbou dva klienti z AC dílen a Denního stacionáře Oblastní charity Polička: Jakub Burda a Zlatuše Berkovcová. Jakub Burda se zítřejší vernisáže osobně zúčastní, Zlatka Berkovcová bohužel onemocněla chřipkou, takže její účast musíme oželet.

 

  

 

 

Dětský karneval

Benefiční akce Vesmírný karneval

Vesmírný karneval, který pořádala Oblastní charita Polička 20. 2. 2011 ve spolkovém domě Jordán vynesl 30 132 Kč. Na částce se podílel zisk z karnevalu i dary od fyzických a právnických osob. Výtěžek bude použitý na zakoupení hodin pohybové a taneční terapie pro klienty AC dílen a Denního stacionáře v roce 2011/2012. Všem dárcům i návštěvníkům karnevalu DĚKUJEME!