Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Koncem září vyvrcholí kampaň Den Charity

Dny otevřených dveří, exkurze, výstavy a prezentace, koncerty a divadelní představení pro děti i dospělé. Takové nabídky čekají návštěvníky akcí, pořádaných v rámci kampaně Den Charity.

Výzva poslancům k novele sociálně právní ochrany dětí

Dnes jsme výzvu odeslali všem poslancům e-mailem, zítra předáme každému poslanci papírovou verzi do přihrádky na podatelně Poslanecké sněmovny. Tak věřme, že budou výzvě věnovat pozornost. S pozdravem a s díky za spolupráci Vám všem 

Amalthea o.s.

Ria Černá

Odborná konference na téma „Podpora rozvoje sociálních služeb“

Diecézní charita Hradec Králové ve spolupráci s Pardubickým krajem a Sdružením Creatio připravuje odbornou konferenci na téma PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Konference se uskuteční 19. 9. 2012 (od 9:30 do 14:00 hod.) v prostorách společenského sálu Krajského úřadu v Pardubicích (bývalá reálka), Komenského nám. 120. Záštitu nad touto akcí převzal krajský radní Mgr. Jiří Brýdl.

Bára s Eliškou přinášejí radost

Zlatý retrívr Bára a její majitelka Eliška na svých návštěvách v AC dílnách a Denním stacionáři Oblastní charity Polička rozdávají radost i s kapkou dobrodružství.

 

Dobrovolnické centrum Farní charity Litomyšl

V roce 2011 začala Farní charita Litomyšl realizovat dobrovolnické programy na pomoc dětem a zdravotně postiženým seniorům. Vzhledem k mnoha pozitivním ohlasům ze strany příjemců dobrovolnické služby i dobrovolníků, jsme se rozhodli založit Dobrovolnické centrum, které bude nadále koordinovat všechny osvědčené programy a napomáhat při uplatnění zájemců o dobrovolnictví.

Charita ČR si připomíná stoletou vodu

Před deseti lety zasáhla Česko ničivá povodeň. Stovkám domácností pomáhala i Charita ČR – okamžitě při povodni i později výstavbou nových domovů. Kromě vlastních pracovníků vyslala do terénu přes tisíc dobrovolníků, kteří přijeli dokonce až z Polska či Chorvatska.

Otevřené dveře přivítaly návštěvu z Fokusu Hlinsko

Otevřené dveře fungují v Poličce už od roku 2006 a stále jsou jedinou sociální službou ve svitavském regionu, která se cíleně věnuje dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Naším nejbližším „sousedem v oboru“ je FOKUS Hlinsko, jedno ze středisek FOKUSu Vysočina. Komunitní tým Fokusu Hlinsko poskytuje, stejně jako my, služby sociální rehabilitace.

Platnost dvou sbírkových kont Charity ČR končí

V úterý 31. července 2012 po tříletém období končí platnost dvou sbírkových účtů Charity ČR – konta pro humanitární pomoc do zahraničí a konta pro Tříkrálovou sbírku.

Dobrovolnictví v zahraničí

Využijte možnost vycestovat na rok do zahraničí v rámci Evropské dobrovolné služby.