Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Kino pro koledníky

"Upps! Noe zdrhnul!" to je filmový dárek pro koledníky a vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky 2016. Promítat se bude v neděli 17. ledna 2016 v Tylově domě Polička ve dvou cyklech:

  • od 14:00 hodin pro držitele modrých vstupenek
  • od 16:30 hodin pro držitele žlutých vstupenek 

Akce není určena pro veřejnost.

Místo: Tylův dům Polička
Termín: 17. 1. 2016, 14:00 — 17. 1. 2016, 18:00

Dům pro Charitu, sbírka dále pokračuje

Sbírkové konto Oblastní charity Polička určené na Dům pro Charitu má k 15. 2. 2016 na svém účtu 179 123 Kč. Sbírka pokračuje na čísle: 3660304329/0800. Všem, kdo jste přispěli, děkujeme. Chcete-li vědět více, zavolejte na tel. 734 435 458.

Koledníci před branami města

Pošestnácté vyjdou koledníci na Tříkrálovou sbírku v Poličce a po osmé ji bude zahajovat průvod všech koledníků městem v čele s třemi králi na koních.

Tříkrálová próza

Vrcholí přípravy na sobotní Tříkrálovou sbírku v Poličce a okolních obcích. Vedoucí skupinek přebírají pokladničky i základní informace a v Charita se chystá na největší nápor lidí v Charitní budově č I. v roce, kterým je přijetí a péče o skoro 150 koledníků.

Tři králové opět vyjdou

Nejsou Vánoce bez svátku Tří králů a už 16 let není Charita bez tříkrálové koledy. Letos jsme v městě Polička připravili vpád košilatých koledníků na sobotu 9. ledna 2016. Začne opět v 9 hodin ráno průvodem vedeným třemi králi na koních na společné požehnání panem farářem na náměstí Palackého před radnicí.

Počítačový kurz po duševně nemocné

S trochou nadsázky lze říci, že „kdo v současnosti neovládá počítač, ten jako by nebyl“. Středisko Otevřené dveře Oblastní charity Polička si je této skutečnosti vědomo, a proto pro své klienty uspořádalo na podzim kurz základů práce s počítačem.

Jsme Charita na kolech

Taky se vám stává, že se tak ponoříte do práce, že přestanete vnímat věci kolem sebe? V případě jedince se míní, že jde o vzácný stav pracovní blaženosti vyplněný činorodou a soustředěnou prací, která plyne bez vnímané větší námahy.

Chystáme Tříkrálovou sbírku

Vrcholí přípravy na Tříkrálovou sbírku 2016. Tentokrát budou koledníci vybaveni novými voděvzdornými královskými korunami a betlémskými hvězdami. Vyrábějí je pro ně klienti AC dílen a pomáhají také dobrovolníci.

Setkání s dobrovolníky

V pondělí 14. prosince jsme do charitních prostor pozvali naše milé dobrovolníky, kteří se během roku podle svých možností zapojují do potřebné práce v Charitě.