Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:

Je to voda, co mě drží nad vodou

Sport, zábavu i radost ze "stavu beztíže" mohli po čase opět zakusit Klienti AC dílen a Denního stacionáře při návštěvě poličského bazénu. 27. února se vypravili dvě ženy a devět mužů za vodními hrátkami a nemusíme zdůrazňovat, že pohyb ve vodě jim udělal dobře jak na těle, tak na duši.

Někteří z klietnů umějí dobře plavat, někteří mají vodu rádi a někteří se jí zprvu i trochu báli, ale nakonec se vykoupali a zadováděli si všichni a shodli se, že by si podobnou akci brzy rádi zopakovali.

Štěpánka Dvořáková

Inspirace pro dřevodílnu u uměleckého řezbáře

Ve středu 22. února klienti dřevodílny AC dílen Oblastní charity Polička navštívili řezbářskou výstavu pana Petra Novotného. Do Vendolí vyjela vlakem komorní skupinka čtyř klientů s vedoucí. Byla to vůbec první samostatná pracovní exkurze dílny. Dříve totiž na výlety a exkurze vyjížděly vždy celé AC dílny.

V půdních prostorách vendolského obecního úřadu jsme nasávali atmosféru rukodělného umění. Viděli jsme zde vyřezávané krbové náčiní, fajfky s Krakonošem, hodiny s kukačkou či koloušky. Krásná dílka nás ohromila i trochu inspirovala pro další práci.

Velký dík patří také mamince jednoho z našich klientů, místního rodáka, která nám poskytla zázemí v muzeu, ale také nám zajistila dopravu od vlakové zastávky a zpět. Cestou nám přitom vyprávěla místní pověsti, například O ligónštině studánce.

Kateřina Otcovská

Pěší výlet do Stříteže

Pěkného podzimního počasí využili klienti AC dílen a Denního stacionáře k výletu do Stříteže na statek dobrovolníka Ivana Šreka. Čtyři kilometry vzdálené putování zvládla část skupiny pěšky. Na chalupě pro ně mají připravenu " bojovou hru" v přírodě a čeká je pochutnání na opékaných buřtech. Výlet pro ně znamená příjemné zpestření a osvěžení.

Výlet do Třebíče

V sobotu 24. 9. se vydali klienti spolu s pracovníky Otevřených dveří na celodenní výlet. Dopoledne strávili v Třebíči, kde je zdejší farář Jakub Holík nejprve provedl bazilikou sv. Prokopa a potom také zdejším židovským městem. Po obědě se všichni vydali nejprve do nedalekých Dalešic, do zdejšího pivovaru, kde je jednak Muzeum rakousko-uherského pivovarnictví a kde se také točili slavné Postřižiny.

Poslední zastávkou Otevřených dveří pak byla kozí farma Dvůr Ratibořice, která se specializuje na produkci a prodej kozích výrobků. Zde si účastníci výletu jednak prošli stáje, ve kterých je umístěno několik set zvířat, a následně také ochutnali a nakoupili produkty z kozího mléka.

Štěpán Plecháček

Výstava Barevné doteky u sousedů v Litomyšli

Poslední vernisáže výstavy Barevné doteky na půdě České republiky se zúčastnila jedna z českých autorek obrazů Zlatuše Berkovcová z Oblastní charity Polička.

 

 

 

 

 

Tuto výstavu je možné vidět v Lidovém domě Oblastní charity Litomyšl v Litomyšli. Putovní výstava děl osob s mentálním a duševním onemocněním z Česka, Německa a Holandska za 10 měsíců hostovala v devíti městech Pardubického kraje. Její život v české republice bude zakončen právě v Litomyšli, odkud mají v září obrazy odcestovat do Německa. Výstava, která vznikla ve spolupráci s Diecézní charitou Wurzburg, propagovala skryté schopnosti a dovednosti mentálně a zdravotně postižených osob a práci spojenou s objevováním a realizací jejich výtvarného talentu. Na české půdě se výstava setkala s obdivem.

 

Verisáž výstavy Barevné doteky ve svitavské Fabrice

Vernisáže výstavy obrazů osob s mentálním postižením se zúčastnil i jeden z autorů Jakub Burda. Jeho obrázky a barevné objekty se velmi líbily ve Svitavách, ale také, jak nám bylo sděleno, poutaly zájem v předcházejícím městě, kam výstava doputovala, v Chrudimi.

 

Výstavu můžete shlédnou ve vestibulu svitavské Fabriky až do 31. března 2011.

 

       

 Na vernisáži promluvil i radní PK Mgr. Brýdl                     

 Reprezentovat bylo trochu únavné

Barevné doteky ve Svitavách

Slavnostní vernisáží dne 1. března 2011 ve třináct hodin ve svitavské Fabrice bude zahájena putovní výstava obrazů Barevné doteky, vytvořených osobami s mentálním postižením z Německa a Čech. Po té, co byla zahájena v září 2010 v Poličce, prošla městy Pardubice, Přelouč, Olomouc a Chrudim, se opět vrátila do regionu.

Kolekce obrazů vytvořených osobami s mentálním postižením z německého charitního zařízení v Eissingeru  doplnily svojí tvorbou dva klienti z AC dílen a Denního stacionáře Oblastní charity Polička: Jakub Burda a Zlatuše Berkovcová. Jakub Burda se zítřejší vernisáže osobně zúčastní, Zlatka Berkovcová bohužel onemocněla chřipkou, takže její účast musíme oželet.

 

  

 

 

Benefiční akce Vesmírný karneval

Vesmírný karneval, který pořádala Oblastní charita Polička 20. 2. 2011 ve spolkovém domě Jordán vynesl 30 132 Kč. Na částce se podílel zisk z karnevalu i dary od fyzických a právnických osob. Výtěžek bude použitý na zakoupení hodin pohybové a taneční terapie pro klienty AC dílen a Denního stacionáře v roce 2011/2012. Všem dárcům i návštěvníkům karnevalu DĚKUJEME!

Tříkrálová sbírka 2011

Oblastní charita Polička děkuje všem dárcům, koledníkům, vedoucím skupin a dalším ochotným lidem za spolupráci při letošní Tříkrálové sbírce. Výtěžek letošní sbírky je opět rekordní a činí 496006 Kč, což je o 23669 Kč více než v loňském roce. Všem dárcům děkujeme. Další informace naleznete v nabídce Tříkrálová sbírka.