Změní se česká psychiatrie, a čemu se otevřou Otevřené dveře?
15. června 2020 Články

Změní se česká psychiatrie, a čemu se otevřou Otevřené dveře?

Otcové u porodu, krátkodobé hospitalizace, rodiče v nemocnici se svými dětmi, umírání doma díky mobilním hospicům, více diskuse s pacientem…Novinky, které do českého zdravotnictví pronikly před řadou let.

Spojuje je, že vychází vstříc potřebám ošetřovaných, „zlidšťují“ péči, respektují bio-psycho-sociální rozměr člověka. V péči o duševně nemocné stále najdeme stinná místa.

Poslední roky ale svítá na lepší časy a česká psychiatrie pozvolna kráčí vstříc svému 21. století. A to díky reformě psychiatrické péče, která realizuje konkrétní kroky ke změně. Jde o dlouhodobý, komplexní a pečlivě plánovaný proces na mnoha úrovních. Hlavním cílem je přesun těžiště péče do přirozeného prostředí nemocného. V psychiatrii se nezřídka stává, že je člověk hospitalizován i poté, co zdravotní potíže odezněly. Někdy se nemá kam vrátit, chybí mu dostatečný příjem nebo potřebuje typ podpory, který není dostupný. Měsíce i roky trvající hospitalizace desítky kilometrů od domova nejsou výjimkou.

S reformou pomalu nastávají změny. Může za to vytváření spolupracující sítě služeb, vzájemná komunikace profesionálů i mezi „odborníky“ a jejich klienty, podpůrný a respektující vztah, dodržování lidských práv, změny v oblasti vzdělávání, myšlení a přístupu. Vznikají služby nového typu jako např. Centra duševního zdraví, která v jednom balíčku nabízí sociální i zdravotní podporu terénní formou. Sociální služby rozšiřují své řady o zdravotní sestry i další profese. Plánují se změny v oblasti bydlení, lůžkové péče, prevence. Hlavní úkol je na straně poskytovatelů péče.

S „Otevřenými dveřmi“ Oblastní charity Polička se na poli duševního zdraví pohybujeme už 14 let a při aktuálních změnách nehodláme stát stranou. Podnikáme kroky k zaměstnání psychiatrické sestry zajišťující zdravotní péči klientům v jejich domovech, peer konzultanta (člověka s vlastní zkušeností, kterou využívá k podpoře druhých), podporujeme svépomocné aktivity klientů i podpůrné skupiny pro pečující. Rozvíjíme dobré vzájemné vztahy napříč službami, podílíme se na stážích, školíme si specialisty na zaměstnávání. A půjde-li vše tak, jak má, chceme se podílet na vzniku Centra duševního zdraví pro svitavský okres. Věřím, že (nejen) s Boží pomocí to dokážeme. Držte nám palce!