Za pacienty v terénu spolehlivěji a bezpečně Zobrazit fotogalerii
23. července 2020 Články

Za pacienty v terénu spolehlivěji a bezpečně

Jindy vlídné a radostně očekávané jarní měsíce nám v letošním roce velmi reálně ukázaly, jak zranitelný je systém zdravotní a sociální péče a jak velký je význam poskytování mobilních služeb. Proto se ŠKODA AUTO a.s. v rámci grantového programu MOBILITA rozhodla darovat 100 osobních vozů Škoda Octavia Combi organizacím, které právě tyto potřebné služby zajišťují, a to především terénním způsobem.

Nedávná, dubnová výzva se pro nás nyní stala skutečností a jeden z vozů byl darován právě Oblastní charitě Polička. Brzy se vypraví na svoji první cestu za klienty, přispěje ke zvýšení spolehlivosti výkonu naší terénní zdravotní Charitní ošetřovatelské služby (CHOS), služby Domácího hospice sv. Michaela a zcela jistě i k bezpečnosti zdravotních sester tím, že umožní z provozu přeřadit nejstarší, dosluhující vozidlo a nahradit je tímto novým, spolehlivým. Vůz nám velice poslouží také pro potřebu terénních sociálních služeb a celkové charitní obslužnosti.

Obsluhované území na Vysočině je výzvou pro řidičské umění sester i limitujícím faktorem pro pacienty v dostupnosti terénních služeb, neboť žijí v obcích na periferii Pardubického kraje, v sousedství správy dvou jiných krajů. Služba CHOS je poskytována na území vzdáleném od nemocnic i kamenných hospiců a je zcela nezastupitelná, což covidová pandemie více než ověřila a potvrdila. Region Poličsko a okolní obce, které obsluhujeme, mají cca 22 000 obyvatel. Ročně v terénu obsloužíme, velmi často opakovaně anebo dlouhodobě cca 300 pacientů v rámci Charitní ošetřovatelské služby, se službou domácího hospice pak směřujeme k lidem v terminálním stádiu života.

Vůz září novotou a v nás vzbuzuje vděčnost, radost, respekt i očekávání a tak trochu i závazek „popasovat se“ s výzvami nových technologií. A abychom se právě v tomto ohledu pro cesty s novým vozem podpořili, pojmenovali jsme si ji vlídně a přátelsky Velrybka. Oproti našim stávajícím vozům jsou totiž její rozměry „o něco větší“.

Velrybku nám na charitní zahradě požehnal P. Tomáš Enderle, a tak věříme, že naplníme profesně i lidsky ukotvené přání ŠKODY AUTO a také přání naše - jezdit bezpečně a s úsměvem, po správných cestách, které mají dobrý smysl i cíl.

Děkujeme.