Tříkrálové retro
5. února 2020 Články

Tříkrálové retro

O tříkrálové sbírce toho píšeme mnoho. Každoročně od nás dostáváte zprávy o záměru i výsledcích a každoročně si lámeme hlavu, jak neotřele dárcům, koledníkům a všem pomocníkům vzdát díky. Studnice nápadů je totiž celkem vyčerpaná, protože tříkrálová sbírka se na našem území koná už 19 let. A zkoušejte 19x něco originálního vymyslet.

Takže budeme prostí:

„Vážení přátelé, tříkrálová sbírka 2020 v Poličce, Bystrém a 26 obcích vynesla celkem 886 177 korun, což je opět rekord. Vy, dárci, jste byli nesmírně štědří. Věnovali jste o 88 622 korun víc, než vloni. V samotné Poličce jste do pokladniček vhodili 280 137 korun, proti loňsku o 32 530 víc. Děkujeme Vám!“

Pro zajímavost. První ročník sbírky proběhl v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice první dobrovolníci v oblecích králů a koledovali pro potřebné. O rok později se skupinky charitních koledníků rozprchly po mnoha místech republiky, včetně Poličky. U nás trojice tvořili děti, přátelé charitních pracovníků, sami charitní pracovníci a skauti. Výtěžek z prvních dvou ročníků jsme v archivu nenašli. První číselnou zmínku jsme objevili až ve výroční zprávě poličské Charity z roku 2003. Má hodnotu 227 862 korun.

Kolem tříkrálové sbírky se motám už 14 let. Kde jsme dnes, vidím a žasnu.  Pokaždé, když se dá do pohybu tříkrálový průvod, cítím velkou pokoru a vděk ke všem, kdo v průvodu jdou i těm, kdo stojí za tím, že mohl vyjít a má se kam vrátit. Vždycky si také vzpomenu na průkopníky – koordinátory prvních „tříkrálovek“. Uvědomuji si, jak to museli mít těžké.  Zápasili s nedůvěrou a nepochopením, pro které se jim těžko sháněli pomocníci. Zažívali nepřijetí a kritiku i z oficiálních míst. Museli trpělivě vysvětlovat a hájit myšlenku tříkrálové sbírky daleko více, než dnes my. Ale postavili pevný základ, na němž můžeme vytvářet takové parádičky, jako je veřejné hromadné požehnání, královská jízda, tříkrálový průvod, živý betlém, kino pro koledníky... Mohou být hrdi na práci, již před lety odvedli, protože na tom, že se postupem času Tříkrálová sbírka stala největší charitativní sbírkou v Česku, nesou nesmazatelnou stopu.

Abyste si udělali lepší obrázek, připravila jsem pro Vás následující přehled:

Rok     Výtěžek          Koordinátor  sbírky             Akce jak se přidávaly

2000                                                                          v Poličce se sbírka nekonala

2001    není znám            S. Větrovský                     první tříkrálová sbírka v Poličce + zapojeni skauti a rodinní příslušníci pracovníků  Charity

2002    není znám             S. Větrovský                     + získání map města z České pošty + navázána spolupráce s několika  obcemi

2003    227 862 Kč           Jana Flídrová                     + zapojena dvě města a 17 obcí

2004    234 244 Kč           Jana Flídrová                     + navázaná spolupráce s Gymnáziem

2005    369 914 Kč          Jana Flídrová                      + zapojena 2 města a 25 obcí

2006    322 214  Kč         J. Flídrová/Š. Dvořáková    + výsledková tabulka zasílaná do obcí

2007    344 894 Kč          Štěpánka Dvořáková          + spolupráce ze základními školami + zapojení dospělých farníků + tříkrálová jízda, průvod + požehnání na nám. B. Martinů + občerstvení na Charitě

2008    365 184 Kč         Štěpán Plecháček               + muzikanti Small band

2009    439 079 Kč         Štěpán Plecháček

2010    472 337 Kč         Štěpán Plecháček              + malý živý betlém na DPS

2011    496 006 Kč         Štěpánka Dvořáková          + malý živý betlém na DPS

2012    518 073 Kč         Š. Dvořáková                      + přidává se poslední obec Chrastavec + malý živý betlém na DPS + kino pro koledníky

2013    518 740 Kč         Š. Dvořáková/M. Popelka   + slavnostní řeč králů ke koledníkům na nám. Palackého

2014    576 892 Kč         Michal Popelka                   + Česká televize vysílá reportáž z poličské Charity o tom, jak tříkrálová sbírka pomáhá + koledování klienta AC dílen Poličské Charity v Senátu ČR

2015    626 097 Kč         M. Popelka/J. Balášová

2016    665 029 Kč        Š. Dvořáková/J. Balášová    + požehnání na nám. Palackého

2017    711 364 Kč        J. Balášová/Š. Dvořáková     + jednotné pláště pro Poličku

2018    786 520 Kč        Š. Dvořáková/J. Balášová     + jednotné koruny pro Poličku

2019    797 555 Kč        J. Balášová/Š. Dvořáková     + živý betlém Farnosti Polička + kostýmy pro tři krále na koních

2020    886 177 Kč        J. Balášová/I. Rokosová        + kostým pro Josefa a Marii v živém betlému