Tyto řádky píšeme stále ještě za stavu nouze, v nelehkých chvílích pro nás pro všechny. Protože poskytujeme sociální služby a pohybujeme se mezi zvlášť zranitelnými skupinami lidí – seniory a handicapovanými, jsme seznámeni s tíží a úzkostí, kterou prožívají a snažíme se do ní vnášet pomoc a naději. K tomu jsme učinili následující opatření.

Plně jsme zachovali činnost služeb Charitní ošetřovatelská služba, Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence, Domácí hospic sv. Michaela, Půjčovna pomůcek a Nízkoprahové denní centrum. Nebojte se na ně obrátit. Pokud nám bude personální kapacita stačit, rádi vám posloužíme.

V omezeném rozsahu fungovala Občanská poradna, kde byl od 16. 3. 2020 uzavřen provoz poradenství v terénu a konzultovny v Litomyšli a Bystrém. Poradenství bylo poskytováno v Charitním domě III. a telefonicky. Provoz pro lidi s duševním onemocněním v nezbytném rozsahu zachovaly také Otevřené dveře a Centrum náhradní rodinné péče. Od 1. 5. 2020 je provoz těchto služeb již plně obnoven.

Z nařízení vlády jsme od 16. 3. 2020 až do odvolání uzavřeli Denní stacionář, AC dílny, Šanci pro rodinu. První dvě jmenované služby opět otevřeme snad 8. 6. 2020. Šance pro rodinu se "probouzí" postupně. Od 27. 4. 2020 je služba poskytována bezkontaktně pouze po telefonu nebou mailem, od 11. 5. 2020 začnou sociální pracovníci terénní práci v přirozeném prostředí klientů - v rodinách a od 8. 6. 2020 bude již obnoven plně funkční provoz. 

Uzavřený terapeutický obchod Fimfárum jsme zvouotevřeli při první možné příležitosti, již 27. 4. 2020,  a jak se ukázalo na návštěvnosti prvních dnů, cestičku k nám si zákazníci nenechali zarůst. 

Ve spolupráci s městem Polička jsme zřídili Charitní krizový tým, jehož úkolem bylo zajišťovat handicapovaným a starým lidem z Poličky nákup potravin, hygienických potřeb a léků a jejich dovážku domů. Distribuovali jsme také roušky. Objednávat nákup bylo možné přes Odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Poličky. Vedoucím Charitního krizového týmu byl Pavel Šimon a jeho zástupcem Markéta Šafářová.

Zřídili jsme telefonickou linku pomoci pro ty, kdo se cítili v těchto náročných dnech sami, jejich rodiny byly například daleko a lidé si potřebovali s někým promluvit. Pohovořit bylo možné na telefonu  731 604 683 od pondělí do pátku od 9:00 do 12:00 hodin – anonymně a diskrétně. V případě potřeby jsme zavolali volajícímu zpět.

Pracovníci z uzavřených středisek šili textilní roušky a vyvářejí a žehlili roušky použité charitními pracovníky z jiných středisek. Vybraní zaměstnanci pracovali v Charitním krizovém týmu, další vykonávali náhradní činnost v Charitním domě I. Dodávkami námi ušitých roušek jsme mnoha organizacím a lidem pomohli.

Děkujeme všem lidem a organizacím, kteří nám na začátku kritického období podali pomocnou ruku: přinesli materiál na šití roušek nebo roušky ušili, dodali nedostatkovou dezinfekci, vytiskli ochranné štíty... S tímto základem jsme mohli rychle „vyzbrojit“ naše pracovnice v první linii – sestřičky, pečovatelky a krizový tým, čímž jsme zachovali poskytovaní služeb pro klienty v terénu bez přerušení.  

Děkujeme také našim pracovníkům za statečnost, obětavost a ochotu dělat věci z nenadání trochu jinak. Moc si toho vážíme.

Všem lidem z Poličska přejeme pevné zdraví a na klienty z uzavřených středisek, které jsme již přes měsíc neviděli, se nesmírně těšíme.