Tříkrálová sbírka 2020 v Poličce a opět rekord. Tentokrát s výsledkem 280 137 korun - o 32 530 korun víc než vloni. Protože se tak děje každoročně, ptáme se Cimrmanovými slovy pokaždé: " ...kdy se to zastaví?" - - - "Bude to letos?"

A pak jsme vždy znovu velmi překvapeni a velmi vděčni. "Nestalo se!" Přiznáme se vám, že zlomu bychom se nechtěli dočkat. Asi bychom si to vysvětlili tak, že jsme udělali něco špatně...

Letos se však nic špatného nestalo. Kdo jste přišli na náměstí, nebo provázeli po cestě tříkrálový průvod, víte, že vše správně "hrálo". Kdo jste to na náměstí nestihli, můžete se podívat na fotografie ZDE.

Tříkrálová sbírka ve vesnicích organizovaná Oblastní charitou Polička se stále ještě sčítá. Jak se finačně vyvíjí můžete sledovat ZDE.

Koledníci koledující v Poličce se mohou podívat na obsahy svých pokladniček.

výsledky v Poličce 2020

Velké poděkování patří:
 • farníkům z Farnosti Polička a jejich přátelům za uspořádání živého betlému,
 • koledníkům tříkrálové sbírky a jejich průvodcům za koledování ve prospěch Oblastní charity Polička,
 • panu faráři Tomáši Enderlemu za podporu všech účastníků a udělení Božího požehnání,
 • muzikantům Small Bandu za provedení andělského chóru,
 • pánům Stodolovým a Mlynářovi a jejich koním Lucasovi, Jurášovi a Standovi za královskou jízdu,
 • Michalu Popelkovi za ozvučení,
 • Pepíkovi Balášovi, Petru Klimešovi a Aničce Navrátilové za podíl na přípravě 220 porcí skvělého buřtguláše pro navrátivší se koledníky,
 • asi čtyřicítce "neviditelných", kteří stáli za organizací celé akce,
 • všem dobrým duším za přípravu buchet a dalšího občerstvení pro koledníky i účastníky živého betlému,
 • telátkům z Agronea POLIČKA, a. s., ovečkám z Oldříše, hafanům Megí a Rasputinovi, králíčkovi a slepici za trpělivost z hladivými ručičkami,
 • nejmenovanému praseti a zajíci, že za živý betlém položili život,
 • a asi čtyřicítce "neviditelných" z Oblastní charity Polička a Farnosti Polička, kteří stáli za organizací celé akce.