Proč tam je vaše logo?
17. ledna 2021 Články

Proč tam je vaše logo?

Takto občas znějí dotazy na kontejner na sběr použitého šatstva firmy Dimatex. Proto se tomuto tématu budu dnes krátce věnovat. 

Od r. 2014 spolupracuje charita společně s městem Polička s touto firmou. Předmětem spolupráce mezi charitou a firmou Dimatex je podle smlouvy „Poskytování ošacení pro charitativní účely a odebírání nepotřebného ošacení a textilu“ a peněžní plnění za každý kontejner umístěný na pozemku města Poličky. Přeloženo do srozumitelné řeči firma Dimatex v případě potřeby OCH Polička dodá Charitě bezúplatně ošacení určené pro charitativní účely a vyplatí sjednanou finanční částku za každý umístěný kontejner firmy ve městě. Dále  tato firma odebírá od OCH Polička nepotřebné ošacení, které již nelze použít na charitativní účely. Součástí této dohody je souhlas charity s uveřejněním svého loga na sběrných kontejnerech či webových stránkách, vždy nedílně se slovem „Podporujeme“ a logem Charity ČR.  Proto se na těchto kontejnerech naše logo objevuje. OCH Polička děkuje firmě Dimatex a městu Polička za vzájemnou spolupráci. Zároveň musíme podotknout, že nemáme žádný přístup do těchto kontejnerů a nemůžeme vyhovět žadatelům  o případný vstup do nich. Spolupráce s touto firmou je pro nás klíčová zvláště při odvozu textilu, který nemá využití v humanitárním šatníku ani v obchůdku Fimfárum. Pro nás by vznikly další náklady na recyklaci a firma dokáže textil vytřídit a recyklovat a vyrábí užitné předměty, jako jsou městský mobiliář a další výrobky.

Mgr. Martin Dvořák

Mgr. Martin Dvořák

ředitel Oblastní charity Polička
Tel.: 731 598 813 E-mail: ~.qs-3b6LTCy2W.cT-nBZd5kT-M