Den Charity, který připadá právě na dnešek 27. září, na svátek sv. Vincence de Paul, jsme v Poličce oslavili s předstihem. Ve středu jsme se my, zaměstnanci Charity a také naši dobrovolníci a příznivci, sešli na Charitním dnu.

Oslavu jsme zahájili odpoledne ve 14:30 hodin děkovnou mší svatou za zaměstnance a dobrovolníky poličské Charity a jejich rodiny, kterou v kostele sv. Michaela sloužil kaplan pro Charitu P. Milan Romportl. Položením květin k hrobu Amálie a Cecílie Martinů jsme si připomněli, že naši dobrodinci sahají až hluboko do 20. století a potom jsme se přesunuli na Zahradu u mlýna, kde bylo přichystáno občerstvení a také program - Velké mezinárodní utkání v petanque pro všechny zúčastněné. A že se nás sešlo! Přišli téměř všichni zaměstnanci a z 25ti pozvaných významnějších dobrovolníků se jich dostavilo 17. Protože se takto hromadně s námi setkali poprvé, osobně jsme je i jejich dobročinnost představili pracovníkům a poděkovali jim malým dárkem z AC dílen.

Hlavní bodem programu, kromě povídání a družení se navzájem napříč středisky, bylo sportovní utkání v petanque. Mělo mezinárodní charakter, takže zde bylo možné potkat týmy z Jamajky, Japonska, Finska, Řecka, Itálie nebo Brazílie. Nechyběli samozřejmě ani zástupci z ČR a Vatikánu zastoupeném faráři Tomášem Enderlem z Poličky, Milanem Romportlem z Borové, Ondřejem Špinlerem ze Sádku a Stanislavem Tomšíčkem ze Svojanova. Posledně jmenovaný tým do utkání nakonec vůbec nezasáhl, neboť než na něj vyšla řada, musel odcestovat zpět za plněním povinností.  A jak to dopadlo? Pro sportovní fanoušky máme příjemnou zprávu. Hlavní trofej - nádherný pohár - zůstal na domácí půdě, v rukou výtězného týmu z ČR. Blahopřejeme!

"Charitní den pro své zaměstnance Oblastní charita Polička pořádá už řadu let. Rozhodně bych v této tradici chtěl pokračovat. Vidím, kolik máme zaměstnanců i jak se obměňují a toto je jedna z mála příležitostí, kdy se mohou navzájem potkat a seznámit. Podporuje to  charitní jednotu i radost z práce. Poděkování patří všem našim zaměstnancům, kteří podávají ruku potřebným," řekl ředitel Martin Dvořák.

Svatý Vincenc z Pauly se narodil 24. dubna 1581 v gaskoňském Ranquinu. Už v 19 letech se stal knězem a nějaký čas byl kaplanem na dvoře krále Jindřicha IV. V životě zažil několik zlomových událostí. Jednou z významných bylo falešné obvinění z krádeže na královském dvoře, druhým zajetí piráty a uvrhnutí do otroctví. Po svém vnitřním obrácení prohloubil duchovní život a zasvětil ho pomoci chudým. Jeho osobní charisma dokázalo spojovat práci bohatých a urozených s péčí o vyděděnce společnosti: nemocné, nuzáky, galejníky a opuštěné děti. Založil Kongregaci lazaristů a ženskou odnož Dcery křesťanské lásky. Vincenc zemřel roku 1660 a o 77 let později byl prohlášen za svatého. Patří mezi reformátory francouzské církve a zakladatele moderní evropské charity a péče o chudé. Svátek se slaví 27. září a je patronem Charity, vězňů, bezdomovců, zajatců a nemocnic.