Rekonstrukce Charitního domu IV. na rohu Vrchlického a Riegrovy ulice pokračuje. Dům postupně procitá do nové podoby, a byť skrytý za lešením, už ukazuje světu novou tvář. V Charitě se zkrátka vytrvale buduje.

Bezmála sto let starý dům obývá od ledna denně stavební firma PHP stav, s. r. o. a dělá skutečně, co může a umí. Neutěšený stav starého domu si od počátku rekonstrukce vyžádal zásahy, po kterých, dá se říci, skoro nezůstal kámen na kameni. A tak oproti projektu mizely někde stropy, jinde podlahy anebo celé části zdí. Až pohled odborníků do odhaleného nitra budovy ukázal, co jsme všichni trochu předpokládali, a doufali, že nenastane, totiž, že: „…špatné může být ještě horší.“ Četné statické poruchy si vyžádaly zásahy, které dílo plánované na 9 milionů korun ještě o jeden milion podraží. To je nemilé, avšak nutné a pevně věříme, že již konečné.

Potěšující zprávou je, že se z procesu destrukce stavebníci posunuli do fáze, kdy jsou vidět výsledky „nové práce“ a postupné budování dává poznat novou tvář domu. Co vše se událo: Odbourané nestabilní zdi byly vystavěny, podlahy a stropy buď vyměněny, nebo zachovány a zpevněny, byla stržena střecha a zpevněn je obvodový věnec zdiva, na němž má vyrůstá půdní vestavba nového denního stacionáře. Byl položen základ pro výtah, ten bude zásadním pomocníkem pro bezbariérový přístup do všech podlaží. Proběhla revitalizace prastarých odpadů do kanalizace pod domem a přípojky vody. Došlo k odvlhčení podlah místností v přízemí a jejich vyrovnání do sjednocené roviny. Na první pohled je zřetelné, že po půlroce vytrvalé práce je stavební proces v mnohem pokročilejší fázi. V celé budově již také proběhla výměna oken a je dokončena fasáda ze strany dvora a fasáda na štítu budovy směrem „nahoru“ k řadě domů dále po Vrchlického ulici. V červenci bude dokončena fasáda na polovině domu směrem ven do ulice. Hotové jsou rovněž rozvody vodoinstalace, plynu a elektřiny a připraveny obklady. Zásadním prvkem postupujících prací je již připravená výtahová šachta a oprava portálu vstupních vrat (z Vrchlického ulice) v rámci bezbariérovosti, kdy tento vstup bude sloužit pro imobilní osoby.

Někdy se v průběhu stavby může ukázat, že koupit starý dům není úplně šťastná volba. Co naopak pro Charitu v tomto případě šťastné bylo, je získání dotace z EU alespoň na větší část rekonstrukce. Bezpochyby šťastná byla také volba projektanta, stavebního dozoru a výběr dodavatele. Projektová kancelář ŠAFÁŘ CZ dokáže pracovat i s tak složitými zadáními, jako je uvedení domu takřka před zřícením do zdravého funkčního stavu. Ing. Petr Šafář coby stavební dozor bedlivě hlídá každý krok i proinvestovanou korunu a na stavbě je několikrát týdně. Pracovníci firmy PHP stav pilně pracují, jejich vedení naslouchá investorovi a stavebnímu dozoru a velmi dobře s nimi komunikuje.

Se všemi „pro“ a přes všechna „proti“ jsme rádi, že dílo tak dobře běží. Co nás ale tíží, jsou minimálně 2 milióny, které po dokončení rekonstrukce v polovině roku 2021 začneme splácet. Jedná se o 5% spolupodílu na dotacích (0,5 mil. Kč) a teď už 1,5 mil. Kč neuznatelných nákladů a víceprací. Z povahy vyhlášeného projektu totiž nemohla být do dotace zahrnuta například výměna oken, oprava fasády a 60 % všech víceprací probíhajících v prvním a druhém nadzemním podlaží.

Tyto podmínky jsme ovšem znali, a tak jsme chtěli pomoci například i on-line Nebeskou aukcí výtvarných děl žáků a studentů základních a středních škol Poličska, kterou jsme plánovali spustit v červnu jako veřejnou sbírku na pomoc s úhradou těchto nákladů. Ale pod tlakem “virových“ událostí je vše jinak, než jaké byly naše plány. Nebeské aukce se sice nevzdáme, její čas přijde, ale její cíl a výsledek se o rok odsouvá.

Tedy vzato kolem a dokola, trochu podepřít od dárců budeme ještě potřebovat. Za každý posun ve stavebním procesu jsme velice vděčni a ze srdce děkujeme všem, kteří se jakýmkoli dílem, prací či finanční podporou na vznikajícím díle podílejí. Otisk i té nejdrobnější přízně bude trvalý.